Learn how to seo tips

Tạo sitemap cho blogspot chuyên nghiệp (onpage tốt cho site của bạn)

Discussion in 'Sitemap' started by perfectde268, 18/10/12.

 1. perfectde268

  perfectde268 Level 0

  Ví tiền:
  $903,67
  Đối với những blog có lượng nội dung lớn thì sitemap (sơ đồ web) là một công cụ không thể thiếu. Sitemap sẽ giúp đọc giả dể dàng tìm ra một bài viết giữa muôn ngàn bài viết trên blog.

  1. Tạo liên kết (link) cho sitemap. Bạn có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:
  Bạn viết 1 bài viết mới. Đặt tên tiêu đề là Sitemap và bỏ trống phần nội dung. Xuất bản bài viết. Và copy liên kết đến bài viết đó.​
  Ví dụ như trên trang của mình mình có liên kết đến sitemap là  Xem demo Sơ đồ website

  2. Vào thiết kế → chỉnh sửa HTML chèn đoạn code sau vào trước thẻ </head>
  PHP:
  <b:if cond='data:blog.url == &quot;http://www.shopmypham360.com.vn/2012/10/sitemap.html&quot;'>
  <
  script type='text/javascript'>
  //<=!=[=C=D=A=T=A=[
  function allpostslist(json) {
  document.write('<ul>');
  for (var 
  0json.feed.entry.lengthi++)
  {
  for (var 
  0json.feed.entry[i].link.lengthj++) {

  if (
  json.feed.entry[i].link[j].rel == 'alternate') {

  break;

  }

  }

  var 
  entryUrl "'" json.feed.entry[i].link[j].href "'";
  var 
  entryTitle json.feed.entry[i].title.$t;
  var 
  item "<li>" "<a href="entryUrl '>' entryTitle "</a> </li>";

  document.write(item);
  }

  document.write('</ul>');
  }
  //]=]=>
  </script>
  <style type='text/css'>
  #sitemap{width:940px;margin:0 auto;padding-bottom:10px;float:left;}
  #sitemap ul li {list-style: disc url(http://2.bp.blogspot.com/-qZ02faFpOeY/UHmq0AKiY7I/AAAAAAAAAcM/N1jOia_sdbo/s1600/icon.png) inside; vertical-align: top; padding-left:50px;margin: 0;}#sitemap ul li:hover {list-style: disc url(http://3.bp.blogspot.com/-fiTtxnqfStY/UHmqzBvvJnI/AAAAAAAAAcE/S0YkoksXgqA/s1600/iconhover.png) inside; vertical-align: top;padding-left:50px;margin: 0;}
  .sm-left, .sm-right{width:450px;font-size:18px;tex-align:justify}
  .sm-left{float:left}
  .sm-right{float:right}
  p.smtitle {border-bottom:1px dotted rgba(255, 255, 255, 0.35);clear:both;color: #2554C7;font-family:Georgia;font-size:20px;padding:10px 25px 5px 5px;text-align:left;text-shadow:2px 2px 1px black;text-transform:lowercase;}

  #content-wrapper{display:none}
  #outer-wrapper {display:none}
  </style>
  </b:if>
  3. Chèn đoạn code sau vào sau thẻ </head>
  PHP:
  <b:if cond='data:blog.url == &quot;http://www.shopmypham360.com.vn/2012/10/sitemap.html&quot;'>
  <
  div id='sitemap'>
  <
  div class='sm-left'>

  <
  class='smtitle'><a href='http://www.shopmypham360.com.vn/'>Trang chủ</a></p>

  <
  class='smtitle'><a href='/search/label/Giới thiệu?max-results=10'>Giới thiệu</a></p>
  <
  script src='/feeds/posts/summary/-/Giới thiệu?max-results=500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=allpostslist'/> 

  <
  class='smtitle'><a href='/search/label/Mỹ phẩm Lavox?max-results=10'>Mỹ phẩm Lavox</a></p>
  <
  script src='/feeds/posts/summary/-/Mỹ phẩm Lavox?max-results=500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=allpostslist'/> 

  <
  class='smtitle'><a href='/search/label/Mỹ phẩm Kanac?max-results=10'>Mỹ phẩm Kanac</a></p>
  <
  script src='/feeds/posts/summary/-/Mỹ phẩm Kanac?max-results=500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=allpostslist'/> 

  <
  class='smtitle'><a href='/search/label/Mỹ phẩm Tiva?max-results=10'>Mỹ phẩm Tiva</a></p>
  <
  script src='/feeds/posts/summary/-/Mỹ phẩm Tiva?max-results=500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=allpostslist'/>

  <
  class='smtitle'><a href='/search/label/Máy tạo kiểu tóc?max-results=10'>Máy tạo kiểu tóc</a></p>
  <
  script src='/feeds/posts/summary/-/Máy tạo kiểu tóc?max-results=500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=allpostslist'/>

  <
  class='smtitle'><a href='http://www.shopmypham360.com.vn/2012/10/sitemap.html'>Sơ đồ website</a></p>

  </
  div>

  <
  div class='sm-right'>

  <
  class='smtitle'><a href='/search/label/Sản phẩm mới?max-results=10'>Sản phẩm mới</a></p>
  <
  script src='/feeds/posts/summary/-/Sản phẩm mới?max-results=500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=allpostslist'/>

  <
  class='smtitle'><a href='/search/label/Mỹ phẩm?max-results=10'>Mỹ phẩm</a></p>
  <
  script src='/feeds/posts/summary/-/Mỹ phẩm?max-results=500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=allpostslist'/>


  <
  class='smtitle'><a href='/search/label/Tintuc?max-results=10'>Tintuc</a></p>
  <
  script src='/feeds/posts/summary/-/Tintuc?max-results=500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=allpostslist'/>

  </
  div>
  </
  div>
  <
  div style='clear: both;'/>
  </
  b:if>
  Save template lại là hoàn thành.

  Chú ý:
  Ở bước 3 thay nhãn 1 2 3 a b c thành các nhãn trên blog của bạn.
  Ở bước 2 có 1 đoạn code màu vàng. Đoạn code này sẽ khác nhau tùy theo blog. Bạn có thể thử thay thế với 1 trong những đoạn code bên dưới.
  #content-wrapper{display:none}
  .main-outer{display:none}

  Các bạn nhờ edit link và phần bôi đậm cho phù hợp với site của mình nhé, Chúc AE có sitemap đẹp.

  Nguồn: Auốc An
 2. phamhuanmko

  phamhuanmko Level 0

  Ví tiền:
  $586,41
  cái này cũng có ở 1 số diễn đàn rùi !!mình đã làm thấy cũng được đấy : sơ đồ website
  Dù sao cũng thank vì tinh thần chia sẻ :th_98:
  Last edited by a moderator: 18/12/12
 3. perfectde268

  perfectde268 Level 0

  Ví tiền:
  $903,67
  của mình copy sang mà bạn, chia sẻ cho nhau là chính thui hihihi

Share This Page