Learn how to seo tips

Ngăn chặn IP một quốc gia truy cập website

Discussion in 'Htaccess - URL Rewrite' started by Gbriel, 26/10/14.

 1. Gbriel

  Gbriel |͇̿P͇̿ł͇̿α͇̿ч͇̿b͇̿о͇̿ч͇̿̿| Staff Member Admin

  Ví tiền:
  $16.081,69
  Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn cân nhắc cho phép/không cho phép người truy cập từ một quốc gia nào đó truy cập vào website của mình. Đó có thể là một quốc gia không cùng ngôn ngữ sử dụng trên web nhưng ẩn chứa nhiều nguy cơ bảo mật liên quan tới tin tặc, đó cũng có thể vì người truy cập ở quốc gia đó không giúp ích gì được cho website mà còn gây… tốn băng thông hay đơn giản vì … bạn không thích. Nếu đó là điều bạn muốn, phương pháp sau đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

  1. Ngăn chặn IP bằng một thông báo cụ thể hơn
  Đây là giải pháp yêu thích của tôi, nhất là trong tình hình giàn khoan HD-981 của Trung Quốc đang ngang nhiên xâm phạm chủ quyền biển đảo của nước ta: Ngăn chặn truy cập từ Trung Quốc và thông báo về những vi phạm – một cuộc biểu tình ôn hòa và có văn hóa.

  Để làm được việc này bạn cần cài đặt mod_geoip2 cho server của mình, trong trường hợp bạn không làm chủ server, bạn có thể thử yêu cầu người quản trị server của bạn hỗ trợ thêm. Dĩ nhiên, để module này hoạt động bạn cần có GeoIP. Nếu bạn có quyền truy cập SSH, hãy xem thêm hướng dẫn cài đặt ở đây.

  Sau khi cài đặt, chúng ta tiến hành chặn IP bằng cách kích hoạt mod này và thêm đoạn lệnh sau vào .htaccess:

  GeoIPEnable On
  GeoIPDBFile /path/to/GeoIP.dat

  # Start Redirecting countries
  # China
  RewriteEngine on
  RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} ^CN$
  RewriteRule ^(.*)$ http://nhanweb.com/message.html$1 [L]

  Trang message.html là trang thông báo được chuyển đến khi IP đó bị chặn. Ở đây tôi dùng mã CN – là mã quốc gia của Trung Quốc, bạn có thể thay thế mã quốc gia này bằng mã quốc gia mà bạn muốn ngăn chặn. Ví dụ:

  GeoIPEnable On
  GeoIPDBFile /path/to/GeoIP.dat

  # Start Redirecting countries

  # Canada
  RewriteEngine on
  RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} ^CA$
  RewriteRule ^(.*)$ http://ca.abcd.com$1 [L]

  # India
  RewriteEngine on
  RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} ^IN$
  RewriteRule ^(.*)$ http://in.abcd.com$1 [L]


  Kết quả người dùng truy cập từ Trung Quốc:

  [​IMG]
  Người dùng truy cập từ quốc gia bị ngăn chặn sẽ nhận được thông báo sau

  2. Block IP từ một quốc gia nào đó bằng .htaccess
  Bạn có thể sử dụng máy chủ để khóa, sử dụng firewall để lọc và ngăn chặn IP, nhưng phương pháp sử dụng .htaccess này đơn giản hơn nhiều và dễ thực hiện hơn. Để thực hiện, việc này một cách dễ dàng, bạn chỉ cần truy cập vào đây và chọn quốc gia bạn muốn khóa truy cập từ danh sách. Việc tiếp theo là click vào Generate .htaccess code để website trả code lại cho bạn tương ứng với chuỗi IP của quốc gia bạn muốn cấm.

  Trong trường hợp của tôi, tôi muốn chặn tất cả các truy cập từ Trung Quốc – những người thường xuyên dòm ngó server của tôi dù tôi và họ không cùng ngôn ngữ sử dụng, tôi sử dụng đoạn mã sau:

  # BLOCK COUNTRY BY IP RANGE
  # IncrediBILL's HTACCESS Tools
  # http://incredibill.me
  <Limit GET POST HEAD>
  order allow,deny
  #
  # Block from CHINA (CN)
  #
  deny from 1.0.1.0/24
  deny from 1.0.2.0/23
  deny from 1.0.8.0/21
  deny from 1.0.32.0/19
  deny from 1.1.0.0/24
  deny from 1.1.2.0/23
  deny from 1.1.4.0/22
  deny from 1.1.8.0/21
  deny from 1.1.16.0/20
  deny from 1.1.32.0/19
  deny from 1.2.0.0/23
  deny from 1.2.2.0/24
  deny from 1.2.4.0/24
  deny from 1.2.5.0/24
  deny from 1.2.6.0/23
  deny from 1.2.8.0/24
  deny from 1.2.9.0/24
  deny from 1.2.10.0/23
  deny from 1.2.12.0/22
  deny from 1.2.16.0/20
  deny from 1.2.32.0/19
  deny from 1.2.64.0/18
  deny from 1.3.0.0/16
  deny from 1.4.1.0/24
  deny from 1.4.2.0/23
  deny from 1.4.4.0/24
  deny from 1.4.5.0/24
  deny from 1.4.6.0/23
  deny from 1.4.8.0/21
  deny from 1.4.16.0/20
  deny from 1.4.32.0/19
  deny from 1.4.64.0/18
  deny from 1.8.0.0/16
  deny from 1.10.0.0/21
  deny from 1.10.8.0/23
  deny from 1.10.11.0/24
  deny from 1.10.12.0/22
  deny from 1.10.16.0/20
  deny from 1.10.32.0/19
  deny from 1.10.64.0/18
  deny from 1.12.0.0/14
  deny from 1.24.0.0/13
  deny from 1.45.0.0/16
  deny from 1.48.0.0/15
  deny from 1.50.0.0/16
  deny from 1.51.0.0/16
  deny from 1.56.0.0/13
  deny from 1.68.0.0/14
  deny from 1.80.0.0/13
  deny from 1.88.0.0/14
  deny from 1.92.0.0/15
  deny from 1.94.0.0/15
  deny from 1.116.0.0/14
  deny from 1.180.0.0/14
  deny from 1.184.0.0/15
  deny from 1.188.0.0/14
  deny from 1.192.0.0/13
  deny from 1.202.0.0/15
  deny from 1.204.0.0/14
  deny from 14.0.0.0/21
  deny from 14.0.12.0/22
  deny from 14.1.0.0/22
  deny from 14.16.0.0/12
  deny from 14.102.128.0/22
  deny from 14.102.156.0/22
  deny from 14.103.0.0/16
  deny from 14.104.0.0/13
  deny from 14.112.0.0/12
  deny from 14.130.0.0/15
  deny from 14.134.0.0/15
  deny from 14.144.0.0/12
  deny from 14.192.60.0/22
  deny from 14.192.76.0/22
  deny from 14.196.0.0/15
  deny from 14.204.0.0/15
  deny from 14.208.0.0/12
  deny from 27.8.0.0/13
  deny from 27.16.0.0/12
  deny from 27.34.232.0/21
  deny from 27.36.0.0/14
  deny from 27.40.0.0/13
  deny from 27.50.40.0/21
  deny from 27.50.128.0/17
  deny from 27.54.72.0/21
  deny from 27.54.152.0/21
  deny from 27.54.192.0/18
  deny from 27.98.208.0/20
  deny from 27.98.224.0/19
  deny from 27.99.128.0/17
  deny from 27.103.0.0/16
  deny from 27.106.128.0/18
  deny from 27.106.204.0/22
  deny from 27.109.32.0/19
  deny from 27.112.0.0/18
  deny from 27.112.80.0/20
  deny from 27.113.128.0/18
  deny from 27.115.0.0/17
  deny from 27.116.44.0/22
  deny from 27.121.72.0/21
  deny from 27.121.120.0/21
  deny from 27.128.0.0/15
  deny from 27.131.220.0/22
  deny from 27.144.0.0/16
  deny from 27.148.0.0/14
  deny from 27.152.0.0/13
  deny from 27.184.0.0/13
  deny from 27.192.0.0/11
  deny from 27.224.0.0/14
  deny from 36.0.0.0/22
  deny from 36.0.8.0/21
  deny from 36.0.16.0/20
  deny from 36.0.32.0/19
  deny from 36.0.64.0/18
  deny from 36.0.128.0/17
  deny from 36.1.0.0/16
  deny from 36.4.0.0/14
  deny from 36.16.0.0/12
  deny from 36.32.0.0/14
  deny from 36.36.0.0/16
  deny from 36.37.0.0/19
  deny from 36.37.36.0/23
  deny from 36.37.39.0/24
  deny from 36.37.40.0/21
  deny from 36.37.48.0/20
  deny from 36.40.0.0/13
  deny from 36.48.0.0/15
  deny from 36.51.0.0/16
  deny from 36.56.0.0/13
  deny from 36.96.0.0/11
  deny from 36.128.0.0/10
  deny from 36.192.0.0/11
  deny from 36.248.0.0/14
  deny from 36.254.0.0/16
  deny from 39.0.0.0/24
  deny from 39.0.2.0/23
  deny from 39.0.4.0/22
  deny from 39.0.8.0/21
  deny from 39.0.16.0/20
  deny from 39.0.32.0/19
  deny from 39.0.64.0/18
  deny from 39.0.128.0/17
  deny from 39.64.0.0/11
  deny from 39.128.0.0/10
  deny from 42.0.0.0/22
  deny from 42.0.8.0/21
  deny from 42.0.16.0/21
  deny from 42.0.24.0/22
  deny from 42.0.32.0/19
  deny from 42.0.128.0/17
  deny from 42.1.0.0/19
  deny from 42.1.32.0/20
  deny from 42.1.48.0/21
  deny from 42.1.56.0/22
  deny from 42.1.128.0/17
  deny from 42.4.0.0/14
  deny from 42.48.0.0/15
  deny from 42.50.0.0/16
  deny from 42.51.0.0/16
  deny from 42.52.0.0/14
  deny from 42.56.0.0/14
  deny from 42.62.0.0/17
  deny from 42.62.128.0/19
  deny from 42.62.160.0/20
  deny from 42.62.180.0/22
  deny from 42.62.184.0/21
  deny from 42.63.0.0/16
  deny from 42.80.0.0/15
  deny from 42.83.64.0/20
  deny from 42.83.80.0/22
  deny from 42.83.88.0/21
  deny from 42.83.96.0/19
  deny from 42.83.128.0/17
  deny from 42.84.0.0/14
  deny from 42.88.0.0/13
  deny from 42.96.64.0/19
  deny from 42.96.96.0/21
  deny from 42.96.108.0/22
  deny from 42.96.112.0/20
  deny from 42.96.128.0/17
  deny from 42.97.0.0/16
  deny from 42.99.0.0/18
  deny from 42.99.64.0/19
  deny from 42.99.96.0/20
  deny from 42.99.112.0/22
  deny from 42.99.120.0/21
  deny from 42.100.0.0/14
  deny from 42.120.0.0/15
  deny from 42.122.0.0/16
  deny from 42.123.0.0/19
  deny from 42.123.36.0/22
  deny from 42.123.40.0/21
  deny from 42.123.48.0/20
  deny from 42.123.64.0/18
  deny from 42.123.128.0/17
  deny from 42.128.0.0/12
  deny from 42.156.0.0/19
  deny from 42.156.36.0/22
  deny from 42.156.40.0/21
  deny from 42.156.48.0/20
  deny from 42.156.64.0/18
  deny from 42.156.128.0/17
  deny from 42.157.0.0/16
  deny from 42.158.0.0/15
  deny from 42.160.0.0/12
  deny from 42.176.0.0/13
  deny from 42.184.0.0/15
  deny from 42.186.0.0/16
  deny from 42.187.0.0/18
  deny from 42.187.64.0/19
  deny from 42.187.96.0/20
  deny from 42.187.112.0/21
  deny from 42.187.120.0/22
  deny from 42.187.128.0/17
  deny from 42.192.0.0/15
  deny from 42.194.0.0/21
  deny from 42.194.8.0/22
  deny from 42.194.12.0/22
  deny from 42.194.16.0/20
  deny from 42.194.32.0/19
  deny from 42.194.64.0/18
  deny from 42.194.128.0/17
  deny from 42.195.0.0/16
  deny from 42.196.0.0/14
  deny from 42.201.0.0/17
  deny from 42.202.0.0/15
  deny from 42.204.0.0/14
  deny from 42.208.0.0/12
  deny from 42.224.0.0/12
  deny from 42.240.0.0/17
  deny from 42.240.128.0/17
  deny from 42.242.0.0/15
  deny from 42.244.0.0/14
  deny from 42.248.0.0/13
  deny from 49.4.0.0/14
  deny from 49.51.0.0/16
  deny from 49.52.0.0/14
  deny from 49.64.0.0/11
  deny from 49.112.0.0/13
  deny from 49.120.0.0/14
  deny from 49.128.0.0/24
  deny from 49.128.2.0/23
  deny from 49.140.0.0/15
  deny from 49.152.0.0/14
  deny from 49.208.0.0/15
  deny from 49.210.0.0/15
  deny from 49.220.0.0/14
  deny from 49.232.0.0/14
  deny from 49.239.0.0/18
  deny from 49.239.192.0/18
  deny from 49.246.224.0/19
  deny from 54.222.0.0/15
  deny from 58.14.0.0/15
  deny from 58.16.0.0/16
  deny from 58.17.0.0/17
  deny from 58.17.128.0/17
  deny from 58.18.0.0/16
  deny from 58.19.0.0/16
  deny from 58.20.0.0/16
  deny from 58.21.0.0/16
  deny from 58.22.0.0/15
  deny from 58.24.0.0/15
  deny from 58.30.0.0/15
  deny from 58.32.0.0/13
  deny from 58.40.0.0/15
  deny from 58.42.0.0/16
  deny from 58.43.0.0/16
  deny from 58.44.0.0/14
  deny from 58.48.0.0/13
  deny from 58.56.0.0/15
  deny from 58.58.0.0/16
  deny from 58.59.0.0/17
  deny from 58.59.128.0/17
  deny from 58.60.0.0/14
  deny from 58.65.232.0/21
  deny from 58.66.0.0/15
  deny from 58.68.128.0/17
  deny from 58.82.0.0/17
  deny from 58.83.0.0/17
  deny from 58.83.128.0/17
  deny from 58.87.64.0/18
  deny from 58.99.128.0/17
  deny from 58.100.0.0/15
  deny from 58.116.0.0/14
  deny from 58.128.0.0/13
  deny from 58.144.0.0/16
  deny from 58.154.0.0/15
  deny from 58.192.0.0/15
  deny from 58.194.0.0/15
  deny from 58.196.0.0/15
  deny from 58.198.0.0/15
  deny from 58.200.0.0/13
  deny from 58.208.0.0/12
  deny from 58.240.0.0/15
  deny from 58.242.0.0/15
  deny from 58.244.0.0/15
  deny from 58.246.0.0/15
  deny from 58.248.0.0/13
  deny from 59.32.0.0/13
  deny from 59.40.0.0/15
  deny from 59.42.0.0/16
  deny from 59.43.0.0/16
  deny from 59.44.0.0/14
  deny from 59.48.0.0/16
  deny from 59.49.0.0/17
  deny from 59.49.128.0/17
  deny from 59.50.0.0/16
  deny from 59.51.0.0/17
  deny from 59.51.128.0/17
  deny from 59.52.0.0/14
  deny from 59.56.0.0/14
  deny from 59.60.0.0/15
  deny from 59.62.0.0/15
  deny from 59.64.0.0/14
  deny from 59.68.0.0/14
  deny from 59.72.0.0/15
  deny from 59.74.0.0/15
  deny from 59.76.0.0/16
  deny from 59.77.0.0/16
  deny from 59.78.0.0/15
  deny from 59.80.0.0/14
  deny from 59.107.0.0/17
  deny from 59.107.128.0/17
  deny from 59.108.0.0/15
  deny from 59.110.0.0/15
  deny from 59.151.0.0/17
  deny from 59.155.0.0/16
  deny from 59.172.0.0/15
  deny from 59.174.0.0/15
  deny from 59.191.0.0/17
  deny from 59.191.240.0/20
  deny from 59.192.0.0/10
  deny from 60.0.0.0/13
  deny from 60.8.0.0/15
  deny from 60.10.0.0/16
  deny from 60.11.0.0/16
  deny from 60.12.0.0/16
  deny from 60.13.0.0/18
  deny from 60.13.64.0/18
  deny from 60.13.128.0/17
  deny from 60.14.0.0/15
  deny from 60.16.0.0/13
  deny from 60.24.0.0/14
  deny from 60.28.0.0/15
  deny from 60.30.0.0/16
  deny from 60.31.0.0/16
  deny from 60.55.0.0/16
  deny from 60.63.0.0/16
  deny from 60.160.0.0/15
  deny from 60.162.0.0/15
  deny from 60.164.0.0/15
  deny from 60.166.0.0/15
  deny from 60.168.0.0/13
  deny from 60.176.0.0/12
  deny from 60.194.0.0/15
  deny from 60.200.0.0/14
  deny from 60.204.0.0/16
  deny from 60.205.0.0/16
  deny from 60.206.0.0/15
  deny from 60.208.0.0/13
  deny from 60.216.0.0/15
  deny from 60.218.0.0/15
  deny from 60.220.0.0/14
  deny from 60.232.0.0/15
  deny from 60.235.0.0/16
  deny from 60.245.128.0/17
  deny from 60.247.0.0/16
  deny from 60.252.0.0/16
  deny from 60.253.128.0/17
  deny from 60.255.0.0/16
  deny from 61.4.80.0/22
  deny from 61.4.84.0/22
  deny from 61.4.88.0/21
  deny from 61.4.176.0/20
  deny from 61.8.160.0/20
  deny from 61.28.0.0/20
  deny from 61.28.16.0/20
  deny from 61.28.32.0/19
  deny from 61.28.64.0/18
  deny from 61.29.128.0/18
  deny from 61.29.192.0/19
  deny from 61.29.224.0/20
  deny from 61.29.240.0/20
  deny from 61.45.128.0/18
  deny from 61.45.224.0/20
  deny from 61.47.128.0/18
  deny from 61.48.0.0/14
  deny from 61.52.0.0/15
  deny from 61.54.0.0/16
  deny from 61.55.0.0/16
  deny from 61.87.192.0/18
  deny from 61.128.0.0/15
  deny from 61.130.0.0/15
  deny from 61.132.0.0/16
  deny from 61.133.0.0/17
  deny from 61.133.128.0/17
  deny from 61.134.0.0/18
  deny from 61.134.64.0/19
  deny from 61.134.96.0/19
  deny from 61.134.128.0/18
  deny from 61.134.192.0/18
  deny from 61.135.0.0/16
  deny from 61.136.0.0/18
  deny from 61.136.64.0/18
  deny from 61.136.128.0/17
  deny from 61.137.0.0/17
  deny from 61.137.128.0/17
  deny from 61.138.0.0/18
  deny from 61.138.64.0/18
  deny from 61.138.128.0/18
  deny from 61.138.192.0/18
  deny from 61.139.0.0/17
  deny from 61.139.128.0/18
  deny from 61.139.192.0/18
  deny from 61.140.0.0/14
  deny from 61.144.0.0/14
  deny from 61.148.0.0/15
  deny from 61.150.0.0/15
  deny from 61.152.0.0/16
  deny from 61.153.0.0/16
  deny from 61.154.0.0/15
  deny from 61.156.0.0/16
  deny from 61.157.0.0/16
  deny from 61.158.0.0/17
  deny from 61.158.128.0/17
  deny from 61.159.0.0/18
  deny from 61.159.64.0/18
  deny from 61.159.128.0/17
  deny from 61.160.0.0/16
  deny from 61.161.0.0/18
  deny from 61.161.64.0/18
  deny from 61.161.128.0/17
  deny from 61.162.0.0/16
  deny from 61.163.0.0/16
  deny from 61.164.0.0/16
  deny from 61.165.0.0/16
  deny from 61.166.0.0/16
  deny from 61.167.0.0/16
  deny from 61.168.0.0/16
  deny from 61.169.0.0/16
  deny from 61.170.0.0/15
  deny from 61.172.0.0/14
  deny from 61.176.0.0/16
  deny from 61.177.0.0/16
  deny from 61.178.0.0/16
  deny from 61.179.0.0/16
  deny from 61.180.0.0/17
  deny from 61.180.128.0/17
  deny from 61.181.0.0/16
  deny from 61.182.0.0/16
  deny from 61.183.0.0/16
  deny from 61.184.0.0/14
  deny from 61.188.0.0/16
  deny from 61.189.0.0/17
  deny from 61.189.128.0/17
  deny from 61.190.0.0/15
  deny from 61.232.0.0/14
  deny from 61.236.0.0/15
  deny from 61.240.0.0/14
  deny from 101.0.0.0/22
  deny from 101.1.0.0/22
  deny from 101.2.172.0/22
  deny from 101.4.0.0/14
  deny from 101.16.0.0/12
  deny from 101.32.0.0/12
  deny from 101.48.0.0/15
  deny from 101.50.56.0/22
  deny from 101.52.0.0/16
  deny from 101.53.100.0/22
  deny from 101.54.0.0/16
  deny from 101.55.224.0/21
  deny from 101.64.0.0/13
  deny from 101.72.0.0/14
  deny from 101.76.0.0/15
  deny from 101.78.0.0/22
  deny from 101.78.32.0/19
  deny from 101.80.0.0/12
  deny from 101.96.0.0/21
  deny from 101.96.8.0/22
  deny from 101.96.16.0/20
  deny from 101.96.128.0/17
  deny from 101.99.96.0/19
  deny from 101.101.64.0/19
  deny from 101.101.100.0/24
  deny from 101.101.102.0/23
  deny from 101.101.104.0/21
  deny from 101.101.112.0/20
  deny from 101.102.64.0/19
  deny from 101.102.100.0/23
  deny from 101.102.102.0/24
  deny from 101.102.104.0/21
  deny from 101.102.112.0/20
  deny from 101.104.0.0/14
  deny from 101.110.64.0/19
  deny from 101.110.96.0/20
  deny from 101.110.116.0/22
  deny from 101.110.120.0/21
  deny from 101.120.0.0/14
  deny from 101.124.0.0/15
  deny from 101.126.0.0/16
  deny from 101.128.0.0/22
  deny from 101.128.8.0/21
  deny from 101.128.16.0/20
  deny from 101.128.32.0/19
  deny from 101.129.0.0/16
  deny from 101.130.0.0/15
  deny from 101.132.0.0/14
  deny from 101.144.0.0/12
  deny from 101.192.0.0/14
  deny from 101.196.0.0/14
  deny from 101.200.0.0/15
  deny from 101.203.128.0/19
  deny from 101.203.160.0/21
  deny from 101.203.172.0/22
  deny from 101.203.176.0/20
  deny from 101.204.0.0/14
  deny from 101.224.0.0/13
  deny from 101.232.0.0/15
  deny from 101.234.64.0/21
  deny from 101.234.76.0/22
  deny from 101.234.80.0/20
  deny from 101.234.96.0/19
  deny from 101.236.0.0/14
  deny from 101.240.0.0/14
  deny from 101.244.0.0/14
  deny from 101.248.0.0/15
  deny from 101.251.0.0/22
  deny from 101.251.8.0/21
  deny from 101.251.16.0/20
  deny from 101.251.32.0/19
  deny from 101.251.64.0/18
  deny from 101.251.128.0/17
  deny from 101.252.0.0/15
  deny from 101.254.0.0/16
  deny from 103.1.8.0/22
  deny from 103.1.20.0/22
  deny from 103.1.24.0/22
  deny from 103.1.72.0/22
  deny from 103.1.88.0/22
  deny from 103.1.168.0/22
  deny from 103.2.108.0/22
  deny from 103.2.156.0/22
  deny from 103.2.164.0/22
  deny from 103.2.200.0/22
  deny from 103.2.204.0/22
  deny from 103.2.208.0/22
  deny from 103.2.212.0/22
  deny from 103.3.84.0/22
  deny from 103.3.88.0/22
  deny from 103.3.92.0/22
  deny from 103.3.96.0/22
  deny from 103.3.100.0/22
  deny from 103.3.104.0/22
  deny from 103.3.108.0/22
  deny from 103.3.112.0/22
  deny from 103.3.116.0/22
  deny from 103.3.120.0/22
  deny from 103.3.124.0/22
  deny from 103.3.128.0/22
  deny from 103.3.132.0/22
  deny from 103.3.136.0/22
  deny from 103.3.140.0/22
  deny from 103.3.148.0/22
  deny from 103.3.152.0/22
  deny from 103.3.156.0/22
  deny from 103.4.56.0/22
  deny from 103.4.168.0/22
  deny from 103.4.184.0/22
  deny from 103.5.36.0/22
  deny from 103.5.52.0/22
  deny from 103.5.56.0/22
  deny from 103.5.252.0/22
  deny from 103.6.76.0/22
  deny from 103.6.220.0/22
  deny from 103.7.4.0/22
  deny from 103.7.28.0/22
  deny from 103.7.212.0/22
  deny from 103.7.216.0/22
  deny from 103.7.220.0/22
  deny from 103.8.4.0/22
  deny from 103.8.8.0/22
  deny from 103.8.32.0/22
  deny from 103.8.52.0/22
  deny from 103.8.108.0/22
  deny from 103.8.156.0/22
  deny from 103.8.200.0/22
  deny from 103.8.204.0/22
  deny from 103.8.220.0/22
  deny from 103.9.152.0/22
  deny from 103.9.248.0/22
  deny from 103.9.252.0/22
  deny from 103.10.0.0/22
  deny from 103.10.16.0/22
  deny from 103.10.84.0/22
  deny from 103.10.111.0/24
  deny from 103.10.140.0/22
  deny from 103.11.180.0/22
  deny from 103.12.32.0/22
  deny from 103.12.68.0/22
  deny from 103.12.136.0/22
  deny from 103.12.184.0/22
  deny from 103.12.232.0/22
  deny from 103.13.124.0/22
  deny from 103.13.144.0/22
  deny from 103.13.196.0/22
  deny from 103.13.244.0/22
  deny from 103.14.84.0/22
  deny from 103.14.112.0/22
  deny from 103.14.132.0/22
  deny from 103.14.136.0/22
  deny from 103.14.156.0/22
  deny from 103.14.240.0/22
  deny from 103.15.4.0/22
  deny from 103.15.8.0/22
  deny from 103.15.16.0/22
  deny from 103.15.96.0/22
  deny from 103.15.200.0/22
  deny from 103.16.52.0/22
  deny from 103.16.80.0/22
  deny from 103.16.84.0/22
  deny from 103.16.88.0/22
  deny from 103.16.108.0/22
  deny from 103.16.124.0/22
  deny from 103.17.40.0/22
  deny from 103.17.120.0/22
  deny from 103.17.160.0/22
  deny from 103.17.204.0/22
  deny from 103.17.228.0/22
  deny from 103.18.192.0/22
  deny from 103.18.208.0/22
  deny from 103.18.212.0/22
  deny from 103.18.224.0/22
  deny from 103.19.12.0/22
  deny from 103.19.40.0/22
  deny from 103.19.44.0/22
  deny from 103.19.64.0/22
  deny from 103.19.68.0/22
  deny from 103.19.72.0/22
  deny from 103.19.232.0/22
  deny from 103.20.12.0/22
  deny from 103.20.32.0/22
  deny from 103.20.112.0/22
  deny from 103.20.128.0/22
  deny from 103.20.160.0/22
  deny from 103.20.248.0/22
  deny from 103.21.112.0/22
  deny from 103.21.116.0/22
  deny from 103.21.136.0/22
  deny from 103.21.140.0/22
  deny from 103.21.176.0/22
  deny from 103.21.208.0/22
  deny from 103.21.240.0/22
  deny from 103.22.0.0/22
  deny from 103.22.4.0/22
  deny from 103.22.8.0/22
  deny from 103.22.12.0/22
  deny from 103.22.16.0/22
  deny from 103.22.20.0/22
  deny from 103.22.24.0/22
  deny from 103.22.28.0/22
  deny from 103.22.32.0/22
  deny from 103.22.36.0/22
  deny from 103.22.40.0/22
  deny from 103.22.44.0/22
  deny from 103.22.48.0/22
  deny from 103.22.52.0/22
  deny from 103.22.56.0/22
  deny from 103.22.60.0/22
  deny from 103.22.64.0/22
  deny from 103.22.68.0/22
  deny from 103.22.72.0/22
  deny from 103.22.76.0/22
  deny from 103.22.80.0/22
  deny from 103.22.84.0/22
  deny from 103.22.88.0/22
  deny from 103.22.92.0/22
  deny from 103.22.100.0/22
  deny from 103.22.104.0/22
  deny from 103.22.108.0/22
  deny from 103.22.112.0/22
  deny from 103.22.116.0/22
  deny from 103.22.120.0/22
  deny from 103.22.124.0/22
  deny from 103.22.188.0/22
  deny from 103.22.228.0/22
  deny from 103.22.252.0/22
  deny from 103.23.8.0/22
  deny from 103.23.56.0/22
  deny from 103.23.160.0/22
  deny from 103.23.164.0/22
  deny from 103.23.176.0/22
  deny from 103.23.228.0/22
  deny from 103.24.116.0/22
  deny from 103.24.128.0/22
  deny from 103.24.144.0/22
  deny from 103.24.176.0/22
  deny from 103.24.184.0/22
  deny from 103.24.220.0/22
  deny from 103.24.228.0/22
  deny from 103.24.248.0/22
  deny from 103.24.252.0/22
  deny from 103.25.8.0/23
  deny from 103.25.20.0/22
  deny from 103.25.24.0/22
  deny from 103.25.28.0/22
  deny from 103.25.32.0/22
  deny from 103.25.36.0/22
  deny from 103.25.40.0/22
  deny from 103.25.48.0/22
  deny from 103.25.64.0/22
  deny from 103.25.68.0/22
  deny from 103.25.148.0/22
  deny from 103.25.156.0/22
  deny from 103.25.216.0/22
  deny from 103.26.0.0/22
  deny from 103.26.64.0/22
  deny from 103.26.156.0/22
  deny from 103.26.160.0/22
  deny from 103.26.228.0/22
  deny from 103.26.240.0/22
  deny from 103.27.4.0/22
  deny from 103.27.12.0/22
  deny from 103.27.24.0/22
  deny from 103.27.56.0/22
  deny from 103.27.96.0/22
  deny from 103.27.208.0/22
  deny from 103.27.240.0/22
  deny from 103.28.4.0/22
  deny from 103.28.8.0/22
  deny from 103.28.204.0/22
  deny from 103.29.16.0/22
  deny from 103.29.128.0/22
  deny from 103.29.132.0/22
  deny from 103.29.136.0/22
  deny from 103.30.20.0/22
  deny from 103.30.96.0/22
  deny from 103.30.148.0/22
  deny from 103.30.200.0/22
  deny from 103.30.216.0/22
  deny from 103.30.228.0/22
  deny from 103.30.232.0/22
  deny from 103.30.236.0/22
  deny from 103.31.0.0/22
  deny from 103.31.48.0/22
  deny from 103.31.52.0/22
  deny from 103.31.56.0/22
  deny from 103.31.60.0/22
  deny from 103.31.64.0/22
  deny from 103.31.68.0/22
  deny from 103.31.72.0/22
  deny from 103.31.148.0/22
  deny from 103.31.160.0/22
  deny from 103.31.168.0/22
  deny from 103.31.200.0/22
  deny from 103.224.40.0/22
  deny from 103.224.44.0/22
  deny from 103.224.60.0/22
  deny from 103.224.80.0/22
  deny from 103.224.220.0/22
  deny from 103.224.224.0/22
  deny from 103.224.228.0/22
  deny from 103.224.232.0/22
  deny from 103.225.84.0/22
  deny from 103.226.16.0/22
  deny from 103.226.40.0/22
  deny from 103.226.56.0/22
  deny from 103.226.60.0/22
  deny from 103.226.80.0/22
  deny from 103.226.116.0/22
  deny from 103.226.132.0/22
  deny from 103.226.156.0/22
  deny from 103.226.180.0/22
  deny from 103.226.196.0/22
  deny from 103.227.48.0/22
  deny from 103.227.72.0/22
  deny from 103.227.76.0/22
  deny from 103.227.80.0/22
  deny from 103.227.100.0/22
  deny from 103.227.120.0/22
  deny from 103.227.132.0/22
  deny from 103.227.136.0/22
  deny from 103.227.196.0/22
  deny from 103.227.204.0/22
  deny from 103.227.212.0/22
  deny from 103.227.228.0/22
  deny from 103.228.12.0/22
  deny from 103.228.28.0/22
  deny from 103.228.68.0/22
  deny from 103.228.88.0/22
  deny from 103.228.128.0/22
  deny from 103.228.160.0/22
  deny from 103.228.176.0/22
  deny from 103.228.204.0/22
  deny from 103.228.208.0/22
  deny from 103.228.228.0/22
  deny from 103.228.232.0/22
  deny from 103.229.20.0/22
  deny from 103.229.136.0/22
  deny from 103.229.148.0/22
  deny from 103.229.172.0/22
  deny from 103.229.212.0/22
  deny from 103.229.216.0/22
  deny from 103.229.220.0/22
  deny from 103.229.228.0/22
  deny from 103.229.236.0/22
  deny from 103.229.240.0/22
  deny from 103.230.0.0/22
  deny from 103.230.28.0/22
  deny from 103.230.40.0/22
  deny from 103.230.44.0/22
  deny from 103.230.96.0/22
  deny from 103.230.196.0/22
  deny from 103.230.200.0/22
  deny from 103.230.204.0/22
  deny from 103.230.212.0/22
  deny from 103.230.236.0/22
  deny from 103.231.16.0/22
  deny from 103.231.20.0/22
  deny from 103.231.64.0/22
  deny from 103.231.68.0/22
  deny from 103.231.144.0/22
  deny from 103.240.16.0/22
  deny from 103.240.36.0/22
  deny from 103.240.72.0/22
  deny from 103.240.84.0/22
  deny from 103.240.124.0/22
  deny from 103.240.156.0/22
  deny from 103.240.172.0/22
  deny from 103.240.244.0/22
  deny from 103.241.12.0/22
  deny from 103.241.72.0/22
  deny from 103.241.92.0/22
  deny from 103.241.96.0/22
  deny from 103.241.160.0/22
  deny from 103.241.184.0/22
  deny from 103.241.188.0/22
  deny from 103.241.220.0/22
  deny from 103.242.8.0/22
  deny from 103.242.64.0/22
  deny from 103.242.128.0/22
  deny from 103.242.132.0/22
  deny from 103.242.160.0/22
  deny from 103.242.168.0/22
  deny from 103.242.172.0/22
  deny from 103.242.176.0/22
  deny from 103.242.200.0/22
  deny from 103.242.212.0/22
  deny from 103.242.220.0/22
  deny from 103.242.240.0/22
  deny from 103.243.24.0/22
  deny from 103.243.136.0/22
  deny from 103.243.252.0/22
  deny from 103.244.16.0/22
  deny from 103.244.56.0/22
  deny from 103.244.60.0/22
  deny from 103.244.64.0/22
  deny from 103.244.68.0/22
  deny from 103.244.72.0/22
  deny from 103.244.76.0/22
  deny from 103.244.80.0/22
  deny from 103.244.84.0/22
  deny from 103.244.164.0/22
  deny from 103.244.232.0/22
  deny from 103.244.252.0/22
  deny from 103.245.23.0/24
  deny from 103.245.52.0/22
  deny from 103.245.60.0/22
  deny from 103.245.80.0/22
  deny from 103.245.124.0/22
  deny from 103.245.128.0/22
  deny from 103.246.8.0/22
  deny from 103.246.12.0/22
  deny from 103.246.120.0/22
  deny from 103.246.124.0/22
  deny from 103.246.132.0/22
  deny from 103.246.152.0/22
  deny from 103.246.156.0/22
  deny from 103.247.168.0/22
  deny from 103.247.172.0/22
  deny from 103.247.176.0/22
  deny from 103.247.200.0/22
  deny from 103.247.212.0/22
  deny from 103.248.0.0/23
  deny from 103.248.64.0/22
  deny from 103.248.100.0/22
  deny from 103.248.124.0/22
  deny from 103.248.152.0/22
  deny from 103.248.168.0/22
  deny from 103.248.192.0/22
  deny from 103.248.212.0/22
  deny from 103.248.224.0/22
  deny from 103.248.228.0/22
  deny from 103.249.12.0/22
  deny from 103.249.52.0/22
  deny from 103.249.128.0/22
  deny from 103.249.136.0/22
  deny from 103.249.144.0/22
  deny from 103.249.164.0/22
  deny from 103.249.168.0/22
  deny from 103.249.172.0/22
  deny from 103.249.176.0/22
  deny from 103.249.188.0/22
  deny from 103.249.192.0/22
  deny from 103.249.244.0/22
  deny from 103.249.252.0/22
  deny from 103.250.32.0/22
  deny from 103.250.104.0/22
  deny from 103.250.124.0/22
  deny from 103.250.180.0/22
  deny from 103.250.192.0/22
  deny from 103.250.216.0/22
  deny from 103.250.224.0/22
  deny from 103.250.236.0/22
  deny from 103.250.248.0/22
  deny from 103.250.252.0/22
  deny from 103.251.32.0/22
  deny from 103.251.84.0/22
  deny from 103.251.96.0/22
  deny from 103.251.124.0/22
  deny from 103.251.128.0/22
  deny from 103.251.160.0/22
  deny from 103.251.204.0/22
  deny from 103.251.236.0/22
  deny from 103.251.240.0/22
  deny from 103.252.28.0/22
  deny from 103.252.36.0/22
  deny from 103.252.64.0/22
  deny from 103.252.104.0/22
  deny from 103.252.172.0/22
  deny from 103.252.204.0/22
  deny from 103.252.208.0/22
  deny from 103.252.232.0/22
  deny from 103.252.248.0/22
  deny from 103.253.4.0/22
  deny from 103.253.60.0/22
  deny from 103.253.204.0/22
  deny from 103.253.220.0/22
  deny from 103.253.224.0/22
  deny from 103.253.232.0/22
  deny from 103.254.8.0/22
  deny from 103.254.20.0/22
  deny from 103.254.64.0/22
  deny from 103.254.68.0/22
  deny from 103.254.72.0/22
  deny from 103.254.76.0/22
  deny from 103.254.112.0/22
  deny from 103.254.148.0/22
  deny from 103.254.176.0/22
  deny from 103.254.188.0/22
  deny from 103.254.196.0/24
  deny from 103.254.220.0/22
  deny from 103.255.68.0/22
  deny from 103.255.88.0/22
  deny from 103.255.92.0/22
  deny from 103.255.136.0/22
  deny from 103.255.140.0/22
  deny from 103.255.184.0/22
  deny from 103.255.200.0/22
  deny from 103.255.208.0/22
  deny from 103.255.212.0/22
  deny from 103.255.228.0/22
  deny from 106.0.0.0/24
  deny from 106.0.2.0/23
  deny from 106.0.4.0/22
  deny from 106.0.8.0/21
  deny from 106.0.16.0/20
  deny from 106.0.64.0/18
  deny from 106.2.0.0/15
  deny from 106.4.0.0/14
  deny from 106.8.0.0/15
  deny from 106.11.0.0/16
  deny from 106.12.0.0/14
  deny from 106.16.0.0/12
  deny from 106.32.0.0/12
  deny from 106.48.0.0/15
  deny from 106.50.0.0/16
  deny from 106.52.0.0/14
  deny from 106.56.0.0/13
  deny from 106.74.0.0/15
  deny from 106.80.0.0/12
  deny from 106.108.0.0/14
  deny from 106.112.0.0/13
  deny from 106.120.0.0/13
  deny from 106.224.0.0/12
  deny from 110.6.0.0/15
  deny from 110.16.0.0/14
  deny from 110.40.0.0/14
  deny from 110.44.144.0/20
  deny from 110.48.0.0/16
  deny from 110.51.0.0/16
  deny from 110.52.0.0/15
  deny from 110.56.0.0/13
  deny from 110.64.0.0/15
  deny from 110.72.0.0/15
  deny from 110.75.0.0/17
  deny from 110.75.128.0/19
  deny from 110.75.160.0/19
  deny from 110.75.192.0/18
  deny from 110.76.0.0/19
  deny from 110.76.32.0/19
  deny from 110.76.156.0/22
  deny from 110.76.184.0/22
  deny from 110.76.192.0/18
  deny from 110.77.0.0/17
  deny from 110.80.0.0/13
  deny from 110.88.0.0/14
  deny from 110.93.32.0/19
  deny from 110.94.0.0/15
  deny from 110.96.0.0/11
  deny from 110.152.0.0/14
  deny from 110.156.0.0/15
  deny from 110.165.32.0/19
  deny from 110.166.0.0/15
  deny from 110.172.192.0/18
  deny from 110.173.0.0/19
  deny from 110.173.32.0/20
  deny from 110.173.64.0/19
  deny from 110.173.96.0/19
  deny from 110.173.192.0/19
  deny from 110.176.0.0/13
  deny from 110.184.0.0/13
  deny from 110.192.0.0/11
  deny from 110.228.0.0/14
  deny from 110.232.32.0/19
  deny from 110.236.0.0/15
  deny from 110.240.0.0/12
  deny from 111.0.0.0/10
  deny from 111.66.0.0/16
  deny from 111.67.192.0/20
  deny from 111.68.64.0/19
  deny from 111.72.0.0/13
  deny from 111.85.0.0/16
  deny from 111.91.192.0/19
  deny from 111.112.0.0/15
  deny from 111.114.0.0/15
  deny from 111.116.0.0/15
  deny from 111.118.200.0/21
  deny from 111.119.64.0/18
  deny from 111.119.128.0/19
  deny from 111.120.0.0/14
  deny from 111.124.0.0/16
  deny from 111.126.0.0/15
  deny from 111.128.0.0/11
  deny from 111.160.0.0/13
  deny from 111.170.0.0/16
  deny from 111.172.0.0/14
  deny from 111.176.0.0/13
  deny from 111.186.0.0/15
  deny from 111.192.0.0/12
  deny from 111.208.0.0/14
  deny from 111.212.0.0/14
  deny from 111.221.128.0/17
  deny from 111.222.0.0/16
  deny from 111.223.240.0/22
  deny from 111.223.248.0/22
  deny from 111.224.0.0/14
  deny from 111.228.0.0/14
  deny from 111.235.96.0/19
  deny from 111.235.156.0/22
  deny from 111.235.160.0/19
  deny from 112.0.0.0/10
  deny from 112.64.0.0/15
  deny from 112.66.0.0/15
  deny from 112.73.0.0/16
  deny from 112.74.0.0/15
  deny from 112.80.0.0/13
  deny from 112.88.0.0/13
  deny from 112.96.0.0/15
  deny from 112.98.0.0/15
  deny from 112.100.0.0/14
  deny from 112.109.128.0/17
  deny from 112.111.0.0/16
  deny from 112.112.0.0/14
  deny from 112.116.0.0/15
  deny from 112.122.0.0/15
  deny from 112.124.0.0/14
  deny from 112.128.0.0/14
  deny from 112.132.0.0/16
  deny from 112.137.48.0/21
  deny from 112.192.0.0/14
  deny from 112.224.0.0/11
  deny from 113.0.0.0/13
  deny from 113.8.0.0/15
  deny from 113.11.192.0/19
  deny from 113.12.0.0/14
  deny from 113.16.0.0/15
  deny from 113.18.0.0/16
  deny from 113.24.0.0/14
  deny from 113.31.0.0/16
  deny from 113.44.0.0/14
  deny from 113.48.0.0/14
  deny from 113.52.160.0/19
  deny from 113.54.0.0/15
  deny from 113.56.0.0/15
  deny from 113.58.0.0/16
  deny from 113.59.0.0/17
  deny from 113.59.224.0/22
  deny from 113.62.0.0/15
  deny from 113.64.0.0/11
  deny from 113.96.0.0/12
  deny from 113.112.0.0/13
  deny from 113.120.0.0/13
  deny from 113.128.0.0/15
  deny from 113.130.96.0/20
  deny from 113.130.112.0/21
  deny from 113.132.0.0/14
  deny from 113.136.0.0/13
  deny from 113.194.0.0/15
  deny from 113.197.100.0/22
  deny from 113.200.0.0/15
  deny from 113.202.0.0/16
  deny from 113.204.0.0/14
  deny from 113.208.96.0/19
  deny from 113.208.128.0/17
  deny from 113.209.0.0/16
  deny from 113.212.0.0/18
  deny from 113.212.100.0/22
  deny from 113.212.184.0/21
  deny from 113.213.0.0/17
  deny from 113.214.0.0/15
  deny from 113.218.0.0/15
  deny from 113.220.0.0/14
  deny from 113.224.0.0/12
  deny from 113.240.0.0/13
  deny from 113.248.0.0/14
  deny from 114.28.0.0/16
  deny from 114.54.0.0/15
  deny from 114.60.0.0/14
  deny from 114.64.0.0/14
  deny from 114.68.0.0/16
  deny from 114.79.64.0/18
  deny from 114.80.0.0/12
  deny from 114.96.0.0/13
  deny from 114.104.0.0/14
  deny from 114.110.0.0/20
  deny from 114.110.64.0/18
  deny from 114.111.0.0/19
  deny from 114.111.160.0/19
  deny from 114.112.0.0/14
  deny from 114.116.0.0/15
  deny from 114.118.0.0/15
  deny from 114.132.0.0/16
  deny from 114.135.0.0/16
  deny from 114.138.0.0/15
  deny from 114.141.64.0/21
  deny from 114.141.128.0/18
  deny from 114.196.0.0/15
  deny from 114.198.248.0/21
  deny from 114.208.0.0/14
  deny from 114.212.0.0/15
  deny from 114.214.0.0/16
  deny from 114.215.0.0/16
  deny from 114.216.0.0/13
  deny from 114.224.0.0/12
  deny from 114.240.0.0/12
  deny from 115.24.0.0/14
  deny from 115.28.0.0/15
  deny from 115.32.0.0/14
  deny from 115.44.0.0/15
  deny from 115.46.0.0/16
  deny from 115.47.0.0/16
  deny from 115.48.0.0/12
  deny from 115.69.64.0/20
  deny from 115.84.0.0/18
  deny from 115.84.192.0/19
  deny from 115.85.192.0/18
  deny from 115.100.0.0/14
  deny from 115.104.0.0/14
  deny from 115.120.0.0/14
  deny from 115.124.16.0/20
  deny from 115.148.0.0/14
  deny from 115.152.0.0/15
  deny from 115.154.0.0/15
  deny from 115.156.0.0/15
  deny from 115.158.0.0/16
  deny from 115.159.0.0/16
  deny from 115.166.64.0/19
  deny from 115.168.0.0/14
  deny from 115.172.0.0/14
  deny from 115.180.0.0/14
  deny from 115.190.0.0/15
  deny from 115.192.0.0/11
  deny from 115.224.0.0/12
  deny from 116.0.8.0/21
  deny from 116.0.24.0/21
  deny from 116.1.0.0/16
  deny from 116.2.0.0/15
  deny from 116.4.0.0/14
  deny from 116.8.0.0/14
  deny from 116.13.0.0/16
  deny from 116.16.0.0/12
  deny from 116.50.0.0/20
  deny from 116.52.0.0/14
  deny from 116.56.0.0/15
  deny from 116.58.128.0/20
  deny from 116.58.208.0/20
  deny from 116.60.0.0/14
  deny from 116.66.0.0/17
  deny from 116.69.0.0/16
  deny from 116.70.0.0/17
  deny from 116.76.0.0/15
  deny from 116.78.0.0/15
  deny from 116.85.0.0/16
  deny from 116.89.144.0/20
  deny from 116.90.80.0/20
  deny from 116.90.184.0/21
  deny from 116.95.0.0/16
  deny from 116.112.0.0/14
  deny from 116.116.0.0/15
  deny from 116.128.0.0/10
  deny from 116.192.0.0/16
  deny from 116.193.16.0/20
  deny from 116.193.32.0/19
  deny from 116.193.176.0/21
  deny from 116.194.0.0/15
  deny from 116.196.0.0/16
  deny from 116.198.0.0/16
  deny from 116.199.0.0/17
  deny from 116.199.128.0/19
  deny from 116.204.0.0/15
  deny from 116.207.0.0/16
  deny from 116.208.0.0/14
  deny from 116.212.160.0/20
  deny from 116.213.64.0/18
  deny from 116.213.128.0/17
  deny from 116.214.32.0/19
  deny from 116.214.64.0/20
  deny from 116.214.128.0/17
  deny from 116.215.0.0/16
  deny from 116.216.0.0/14
  deny from 116.224.0.0/12
  deny from 116.242.0.0/15
  deny from 116.244.0.0/15
  deny from 116.246.0.0/15
  deny from 116.248.0.0/15
  deny from 116.251.64.0/18
  deny from 116.252.0.0/15
  deny from 116.254.128.0/17
  deny from 116.255.128.0/17
  deny from 117.8.0.0/13
  deny from 117.21.0.0/16
  deny from 117.22.0.0/15
  deny from 117.24.0.0/13
  deny from 117.32.0.0/13
  deny from 117.40.0.0/14
  deny from 117.44.0.0/15
  deny from 117.48.0.0/14
  deny from 117.53.48.0/20
  deny from 117.53.176.0/20
  deny from 117.57.0.0/16
  deny from 117.58.0.0/17
  deny from 117.59.0.0/16
  deny from 117.60.0.0/14
  deny from 117.64.0.0/13
  deny from 117.72.0.0/15
  deny from 117.74.64.0/20
  deny from 117.74.80.0/20
  deny from 117.74.128.0/17
  deny from 117.75.0.0/16
  deny from 117.76.0.0/14
  deny from 117.80.0.0/12
  deny from 117.100.0.0/15
  deny from 117.103.16.0/20
  deny from 117.103.40.0/21
  deny from 117.103.72.0/21
  deny from 117.103.128.0/20
  deny from 117.104.168.0/21
  deny from 117.106.0.0/15
  deny from 117.112.0.0/13
  deny from 117.120.64.0/18
  deny from 117.120.128.0/17
  deny from 117.121.0.0/17
  deny from 117.121.128.0/18
  deny from 117.121.192.0/21
  deny from 117.122.128.0/17
  deny from 117.124.0.0/14
  deny from 117.128.0.0/10
  deny from 118.24.0.0/15
  deny from 118.26.0.0/16
  deny from 118.28.0.0/15
  deny from 118.30.0.0/16
  deny from 118.31.0.0/16
  deny from 118.64.0.0/15
  deny from 118.66.0.0/16
  deny from 118.67.112.0/20
  deny from 118.72.0.0/13
  deny from 118.80.0.0/15
  deny from 118.84.0.0/15
  deny from 118.88.32.0/19
  deny from 118.88.64.0/18
  deny from 118.88.128.0/17
  deny from 118.89.0.0/16
  deny from 118.91.240.0/20
  deny from 118.102.16.0/20
  deny from 118.102.32.0/21
  deny from 118.112.0.0/13
  deny from 118.120.0.0/14
  deny from 118.124.0.0/15
  deny from 118.126.0.0/16
  deny from 118.127.128.0/19
  deny from 118.132.0.0/14
  deny from 118.144.0.0/14
  deny from 118.178.0.0/16
  deny from 118.180.0.0/14
  deny from 118.184.0.0/16
  deny from 118.186.0.0/15
  deny from 118.188.0.0/16
  deny from 118.190.0.0/15
  deny from 118.192.0.0/15
  deny from 118.194.0.0/17
  deny from 118.194.128.0/17
  deny from 118.195.0.0/17
  deny from 118.195.128.0/17
  deny from 118.196.0.0/14
  deny from 118.202.0.0/15
  deny from 118.204.0.0/14
  deny from 118.212.0.0/16
  deny from 118.213.0.0/16
  deny from 118.224.0.0/14
  deny from 118.228.0.0/15
  deny from 118.230.0.0/16
  deny from 118.239.0.0/16
  deny from 118.242.0.0/16
  deny from 118.244.0.0/14
  deny from 118.248.0.0/13
  deny from 119.0.0.0/15
  deny from 119.2.0.0/19
  deny from 119.2.128.0/17
  deny from 119.3.0.0/16
  deny from 119.4.0.0/14
  deny from 119.8.0.0/16
  deny from 119.10.0.0/17
  deny from 119.15.136.0/21
  deny from 119.16.0.0/16
  deny from 119.18.192.0/20
  deny from 119.18.208.0/21
  deny from 119.18.224.0/20
  deny from 119.18.240.0/20
  deny from 119.19.0.0/16
  deny from 119.20.0.0/14
  deny from 119.27.64.0/18
  deny from 119.27.128.0/19
  deny from 119.27.160.0/19
  deny from 119.27.192.0/18
  deny from 119.28.0.0/15
  deny from 119.30.48.0/20
  deny from 119.31.192.0/19
  deny from 119.32.0.0/14
  deny from 119.36.0.0/16
  deny from 119.37.0.0/17
  deny from 119.37.128.0/18
  deny from 119.37.192.0/18
  deny from 119.38.0.0/17
  deny from 119.38.128.0/18
  deny from 119.38.192.0/20
  deny from 119.38.208.0/20
  deny from 119.38.224.0/19
  deny from 119.39.0.0/16
  deny from 119.40.0.0/18
  deny from 119.40.64.0/20
  deny from 119.40.128.0/17
  deny from 119.41.0.0/16
  deny from 119.42.0.0/19
  deny from 119.42.128.0/21
  deny from 119.42.136.0/21
  deny from 119.42.224.0/19
  deny from 119.44.0.0/15
  deny from 119.48.0.0/13
  deny from 119.57.0.0/16
  deny from 119.58.0.0/16
  deny from 119.59.128.0/17
  deny from 119.60.0.0/16
  deny from 119.61.0.0/16
  deny from 119.62.0.0/16
  deny from 119.63.32.0/19
  deny from 119.75.208.0/20
  deny from 119.78.0.0/15
  deny from 119.80.0.0/16
  deny from 119.82.208.0/20
  deny from 119.84.0.0/14
  deny from 119.88.0.0/14
  deny from 119.96.0.0/13
  deny from 119.108.0.0/15
  deny from 119.112.0.0/13
  deny from 119.120.0.0/13
  deny from 119.128.0.0/12
  deny from 119.144.0.0/14
  deny from 119.148.160.0/20
  deny from 119.148.176.0/20
  deny from 119.151.192.0/18
  deny from 119.160.200.0/21
  deny from 119.161.128.0/17
  deny from 119.162.0.0/15
  deny from 119.164.0.0/14
  deny from 119.176.0.0/12
  deny from 119.232.0.0/15
  deny from 119.235.128.0/18
  deny from 119.248.0.0/14
  deny from 119.252.96.0/21
  deny from 119.252.240.0/20
  deny from 119.253.0.0/16
  deny from 119.254.0.0/15
  deny from 120.0.0.0/12
  deny from 120.24.0.0/14
  deny from 120.30.0.0/16
  deny from 120.31.0.0/16
  deny from 120.32.0.0/13
  deny from 120.40.0.0/14
  deny from 120.44.0.0/14
  deny from 120.48.0.0/15
  deny from 120.52.0.0/14
  deny from 120.64.0.0/14
  deny from 120.68.0.0/14
  deny from 120.72.32.0/19
  deny from 120.72.128.0/17
  deny from 120.76.0.0/14
  deny from 120.80.0.0/13
  deny from 120.88.8.0/21
  deny from 120.90.0.0/15
  deny from 120.92.0.0/16
  deny from 120.94.0.0/16
  deny from 120.95.0.0/16
  deny from 120.128.0.0/14
  deny from 120.132.0.0/17
  deny from 120.132.128.0/17
  deny from 120.133.0.0/16
  deny from 120.134.0.0/15
  deny from 120.136.128.0/18
  deny from 120.137.0.0/17
  deny from 120.143.128.0/19
  deny from 120.192.0.0/10
  deny from 121.0.8.0/21
  deny from 121.0.16.0/20
  deny from 121.4.0.0/15
  deny from 121.8.0.0/13
  deny from 121.16.0.0/13
  deny from 121.24.0.0/14
  deny from 121.28.0.0/15
  deny from 121.30.0.0/16
  deny from 121.31.0.0/16
  deny from 121.32.0.0/14
  deny from 121.36.0.0/16
  deny from 121.37.0.0/16
  deny from 121.38.0.0/15
  deny from 121.40.0.0/14
  deny from 121.46.0.0/18
  deny from 121.46.128.0/17
  deny from 121.47.0.0/16
  deny from 121.48.0.0/15
  deny from 121.50.8.0/21
  deny from 121.51.0.0/16
  deny from 121.52.160.0/19
  deny from 121.52.208.0/20
  deny from 121.52.224.0/19
  deny from 121.54.176.0/21
  deny from 121.55.0.0/18
  deny from 121.56.0.0/15
  deny from 121.58.0.0/17
  deny from 121.58.136.0/21
  deny from 121.58.144.0/20
  deny from 121.58.160.0/21
  deny from 121.59.0.0/16
  deny from 121.60.0.0/14
  deny from 121.68.0.0/14
  deny from 121.76.0.0/15
  deny from 121.79.128.0/18
  deny from 121.89.0.0/16
  deny from 121.100.128.0/17
  deny from 121.101.0.0/18
  deny from 121.101.208.0/20
  deny from 121.192.0.0/16
  deny from 121.193.0.0/16
  deny from 121.194.0.0/15
  deny from 121.196.0.0/14
  deny from 121.200.192.0/21
  deny from 121.201.0.0/16
  deny from 121.204.0.0/14
  deny from 121.224.0.0/12
  deny from 121.248.0.0/14
  deny from 121.255.0.0/16
  deny from 122.0.64.0/18
  deny from 122.0.128.0/17
  deny from 122.4.0.0/14
  deny from 122.8.0.0/16
  deny from 122.9.0.0/16
  deny from 122.10.0.0/17
  deny from 122.10.128.0/17
  deny from 122.11.0.0/17
  deny from 122.12.0.0/16
  deny from 122.13.0.0/16
  deny from 122.14.0.0/16
  deny from 122.48.0.0/16
  deny from 122.49.0.0/18
  deny from 122.51.0.0/16
  deny from 122.64.0.0/11
  deny from 122.96.0.0/15
  deny from 122.102.0.0/20
  deny from 122.102.64.0/20
  deny from 122.102.80.0/20
  deny from 122.112.0.0/14
  deny from 122.119.0.0/16
  deny from 122.128.120.0/21
  deny from 122.136.0.0/13
  deny from 122.144.128.0/17
  deny from 122.152.192.0/18
  deny from 122.156.0.0/14
  deny from 122.188.0.0/14
  deny from 122.192.0.0/14
  deny from 122.198.0.0/16
  deny from 122.200.64.0/18
  deny from 122.201.48.0/20
  deny from 122.204.0.0/14
  deny from 122.224.0.0/12
  deny from 122.240.0.0/13
  deny from 122.248.24.0/21
  deny from 122.248.48.0/20
  deny from 122.255.64.0/21
  deny from 123.0.128.0/18
  deny from 123.4.0.0/14
  deny from 123.8.0.0/13
  deny from 123.49.128.0/17
  deny from 123.50.160.0/19
  deny from 123.52.0.0/14
  deny from 123.56.0.0/15
  deny from 123.58.0.0/16
  deny from 123.59.0.0/16
  deny from 123.60.0.0/16
  deny from 123.61.0.0/16
  deny from 123.62.0.0/16
  deny from 123.64.0.0/11
  deny from 123.96.0.0/15
  deny from 123.98.0.0/17
  deny from 123.99.128.0/17
  deny from 123.100.0.0/19
  deny from 123.101.0.0/16
  deny from 123.103.0.0/17
  deny from 123.108.128.0/20
  deny from 123.108.208.0/20
  deny from 123.112.0.0/12
  deny from 123.128.0.0/13
  deny from 123.136.80.0/20
  deny from 123.137.0.0/16
  deny from 123.138.0.0/15
  deny from 123.144.0.0/14
  deny from 123.148.0.0/16
  deny from 123.149.0.0/16
  deny from 123.150.0.0/15
  deny from 123.152.0.0/13
  deny from 123.160.0.0/14
  deny from 123.164.0.0/14
  deny from 123.168.0.0/14
  deny from 123.172.0.0/15
  deny from 123.174.0.0/15
  deny from 123.176.60.0/22
  deny from 123.176.80.0/20
  deny from 123.177.0.0/16
  deny from 123.178.0.0/15
  deny from 123.180.0.0/14
  deny from 123.184.0.0/14
  deny from 123.188.0.0/14
  deny from 123.196.0.0/15
  deny from 123.199.128.0/17
  deny from 123.206.0.0/15
  deny from 123.232.0.0/14
  deny from 123.242.0.0/17
  deny from 123.244.0.0/14
  deny from 123.249.0.0/16
  deny from 123.253.0.0/16
  deny from 124.6.64.0/18
  deny from 124.14.0.0/15
  deny from 124.16.0.0/15
  deny from 124.20.0.0/16
  deny from 124.21.0.0/20
  deny from 124.21.16.0/20
  deny from 124.21.32.0/19
  deny from 124.21.64.0/18
  deny from 124.21.128.0/17
  deny from 124.22.0.0/15
  deny from 124.28.192.0/18
  deny from 124.29.0.0/17
  deny from 124.31.0.0/16
  deny from 124.40.112.0/20
  deny from 124.40.128.0/18
  deny from 124.40.192.0/19
  deny from 124.42.0.0/17
  deny from 124.42.128.0/17
  deny from 124.47.0.0/18
  deny from 124.64.0.0/15
  deny from 124.66.0.0/17
  deny from 124.67.0.0/16
  deny from 124.68.0.0/14
  deny from 124.72.0.0/16
  deny from 124.73.0.0/16
  deny from 124.74.0.0/15
  deny from 124.76.0.0/14
  deny from 124.88.0.0/16
  deny from 124.89.0.0/17
  deny from 124.89.128.0/17
  deny from 124.90.0.0/15
  deny from 124.92.0.0/14
  deny from 124.108.8.0/21
  deny from 124.108.40.0/21
  deny from 124.109.96.0/21
  deny from 124.112.0.0/15
  deny from 124.114.0.0/15
  deny from 124.116.0.0/16
  deny from 124.117.0.0/16
  deny from 124.118.0.0/15
  deny from 124.126.0.0/15
  deny from 124.128.0.0/13
  deny from 124.147.128.0/17
  deny from 124.151.0.0/16
  deny from 124.152.0.0/16
  deny from 124.156.0.0/16
  deny from 124.160.0.0/16
  deny from 124.161.0.0/16
  deny from 124.162.0.0/16
  deny from 124.163.0.0/16
  deny from 124.164.0.0/14
  deny from 124.172.0.0/15
  deny from 124.174.0.0/15
  deny from 124.192.0.0/15
  deny from 124.196.0.0/16
  deny from 124.200.0.0/13
  deny from 124.220.0.0/14
  deny from 124.224.0.0/16
  deny from 124.225.0.0/16
  deny from 124.226.0.0/15
  deny from 124.228.0.0/14
  deny from 124.232.0.0/15
  deny from 124.234.0.0/15
  deny from 124.236.0.0/14
  deny from 124.240.0.0/17
  deny from 124.240.128.0/18
  deny from 124.242.0.0/16
  deny from 124.243.192.0/18
  deny from 124.248.0.0/17
  deny from 124.249.0.0/16
  deny from 124.250.0.0/15
  deny from 124.254.0.0/18
  deny from 125.31.192.0/18
  deny from 125.32.0.0/16
  deny from 125.33.0.0/16
  deny from 125.34.0.0/16
  deny from 125.35.0.0/17
  deny from 125.35.128.0/17
  deny from 125.36.0.0/14
  deny from 125.40.0.0/13
  deny from 125.58.128.0/17
  deny from 125.61.128.0/17
  deny from 125.62.0.0/18
  deny from 125.64.0.0/13
  deny from 125.72.0.0/16
  deny from 125.73.0.0/16
  deny from 125.74.0.0/15
  deny from 125.76.0.0/17
  deny from 125.76.128.0/17
  deny from 125.77.0.0/16
  deny from 125.78.0.0/15
  deny from 125.80.0.0/13
  deny from 125.88.0.0/13
  deny from 125.96.0.0/15
  deny from 125.98.0.0/16
  deny from 125.104.0.0/13
  deny from 125.112.0.0/12
  deny from 125.169.0.0/16
  deny from 125.171.0.0/16
  deny from 125.208.0.0/18
  deny from 125.210.0.0/16
  deny from 125.211.0.0/16
  deny from 125.213.0.0/17
  deny from 125.214.96.0/19
  deny from 125.215.0.0/18
  deny from 125.216.0.0/15
  deny from 125.218.0.0/16
  deny from 125.219.0.0/16
  deny from 125.220.0.0/15
  deny from 125.222.0.0/15
  deny from 125.254.128.0/18
  deny from 125.254.192.0/18
  deny from 134.196.0.0/16
  deny from 139.9.0.0/16
  deny from 139.129.0.0/16
  deny from 139.148.0.0/16
  deny from 139.155.0.0/16
  deny from 139.159.0.0/16
  deny from 139.170.0.0/16
  deny from 139.176.0.0/16
  deny from 139.183.0.0/16
  deny from 139.186.0.0/16
  deny from 139.189.0.0/16
  deny from 139.196.0.0/14
  deny from 139.200.0.0/13
  deny from 139.208.0.0/13
  deny from 139.220.0.0/15
  deny from 139.224.0.0/16
  deny from 139.226.0.0/15
  deny from 140.75.0.0/16
  deny from 140.143.0.0/16
  deny from 140.205.0.0/16
  deny from 140.206.0.0/15
  deny from 140.210.0.0/16
  deny from 140.224.0.0/16
  deny from 140.237.0.0/16
  deny from 140.240.0.0/16
  deny from 140.243.0.0/16
  deny from 140.246.0.0/16
  deny from 140.249.0.0/16
  deny from 140.250.0.0/16
  deny from 140.255.0.0/16
  deny from 144.0.0.0/16
  deny from 144.7.0.0/16
  deny from 144.12.0.0/16
  deny from 144.52.0.0/16
  deny from 144.123.0.0/16
  deny from 144.255.0.0/16
  deny from 150.0.0.0/16
  deny from 150.115.0.0/16
  deny from 150.121.0.0/16
  deny from 150.122.0.0/16
  deny from 150.138.0.0/15
  deny from 150.223.0.0/16
  deny from 150.255.0.0/16
  deny from 153.0.0.0/16
  deny from 153.3.0.0/16
  deny from 153.34.0.0/15
  deny from 153.36.0.0/15
  deny from 153.99.0.0/16
  deny from 153.101.0.0/16
  deny from 153.118.0.0/15
  deny from 157.0.0.0/16
  deny from 157.18.0.0/16
  deny from 157.61.0.0/16
  deny from 157.122.0.0/16
  deny from 157.148.0.0/16
  deny from 157.156.0.0/16
  deny from 157.255.0.0/16
  deny from 159.226.0.0/16
  deny from 161.207.0.0/16
  deny from 162.105.0.0/16
  deny from 163.0.0.0/16
  deny from 163.125.0.0/16
  deny from 163.142.0.0/16
  deny from 163.177.0.0/16
  deny from 163.179.0.0/16
  deny from 163.204.0.0/16
  deny from 166.111.0.0/16
  deny from 167.139.0.0/16
  deny from 167.189.0.0/16
  deny from 168.160.0.0/16
  deny from 171.8.0.0/13
  deny from 171.34.0.0/15
  deny from 171.36.0.0/14
  deny from 171.40.0.0/13
  deny from 171.80.0.0/14
  deny from 171.84.0.0/14
  deny from 171.88.0.0/13
  deny from 171.104.0.0/13
  deny from 171.112.0.0/14
  deny from 171.116.0.0/14
  deny from 171.120.0.0/13
  deny from 171.208.0.0/12
  deny from 175.0.0.0/12
  deny from 175.16.0.0/13
  deny from 175.24.0.0/14
  deny from 175.30.0.0/15
  deny from 175.42.0.0/15
  deny from 175.44.0.0/16
  deny from 175.46.0.0/15
  deny from 175.48.0.0/12
  deny from 175.64.0.0/11
  deny from 175.102.0.0/16
  deny from 175.106.128.0/17
  deny from 175.146.0.0/15
  deny from 175.148.0.0/14
  deny from 175.152.0.0/14
  deny from 175.160.0.0/12
  deny from 175.178.0.0/16
  deny from 175.184.128.0/18
  deny from 175.185.0.0/16
  deny from 175.186.0.0/15
  deny from 175.188.0.0/14
  deny from 180.76.0.0/16
  deny from 180.77.0.0/16
  deny from 180.78.0.0/15
  deny from 180.84.0.0/15
  deny from 180.86.0.0/16
  deny from 180.88.0.0/14
  deny from 180.94.56.0/21
  deny from 180.94.96.0/20
  deny from 180.95.128.0/17
  deny from 180.96.0.0/11
  deny from 180.129.128.0/17
  deny from 180.130.0.0/16
  deny from 180.136.0.0/13
  deny from 180.148.16.0/21
  deny from 180.148.152.0/21
  deny from 180.148.216.0/21
  deny from 180.148.224.0/19
  deny from 180.149.128.0/19
  deny from 180.150.160.0/19
  deny from 180.152.0.0/13
  deny from 180.160.0.0/12
  deny from 180.178.192.0/18
  deny from 180.184.0.0/14
  deny from 180.188.0.0/17
  deny from 180.189.148.0/22
  deny from 180.200.252.0/22
  deny from 180.201.0.0/16
  deny from 180.202.0.0/15
  deny from 180.208.0.0/15
  deny from 180.210.224.0/19
  deny from 180.212.0.0/15
  deny from 180.222.224.0/19
  deny from 180.223.0.0/16
  deny from 180.233.0.0/18
  deny from 180.233.64.0/19
  deny from 180.235.64.0/19
  deny from 182.16.192.0/19
  deny from 182.18.0.0/17
  deny from 182.23.184.0/21
  deny from 182.23.200.0/21
  deny from 182.32.0.0/12
  deny from 182.48.96.0/19
  deny from 182.49.0.0/16
  deny from 182.50.0.0/20
  deny from 182.50.112.0/20
  deny from 182.51.0.0/16
  deny from 182.54.0.0/17
  deny from 182.61.0.0/16
  deny from 182.80.0.0/14
  deny from 182.84.0.0/14
  deny from 182.88.0.0/14
  deny from 182.92.0.0/16
  deny from 182.96.0.0/12
  deny from 182.112.0.0/12
  deny from 182.128.0.0/12
  deny from 182.144.0.0/13
  deny from 182.157.0.0/16
  deny from 182.160.64.0/19
  deny from 182.174.0.0/15
  deny from 182.200.0.0/13
  deny from 182.236.128.0/17
  deny from 182.238.0.0/16
  deny from 182.239.0.0/19
  deny from 182.240.0.0/13
  deny from 182.254.0.0/16
  deny from 183.0.0.0/10
  deny from 183.64.0.0/13
  deny from 183.78.180.0/22
  deny from 183.81.180.0/22
  deny from 183.84.0.0/15
  deny from 183.91.128.0/22
  deny from 183.91.136.0/21
  deny from 183.91.144.0/20
  deny from 183.92.0.0/14
  deny from 183.128.0.0/11
  deny from 183.160.0.0/13
  deny from 183.168.0.0/15
  deny from 183.170.0.0/16
  deny from 183.172.0.0/14
  deny from 183.182.0.0/19
  deny from 183.184.0.0/13
  deny from 183.192.0.0/10
  deny from 192.124.154.0/24
  deny from 192.188.170.0/24
  deny from 202.0.100.0/23
  deny from 202.0.122.0/23
  deny from 202.0.176.0/22
  deny from 202.3.128.0/23
  deny from 202.4.128.0/19
  deny from 202.4.252.0/22
  deny from 202.6.6.0/23
  deny from 202.6.66.0/23
  deny from 202.6.72.0/23
  deny from 202.6.87.0/24
  deny from 202.6.88.0/23
  deny from 202.6.92.0/23
  deny from 202.6.103.0/24
  deny from 202.6.108.0/24
  deny from 202.6.110.0/23
  deny from 202.6.114.0/24
  deny from 202.6.176.0/20
  deny from 202.8.0.0/24
  deny from 202.8.2.0/23
  deny from 202.8.4.0/23
  deny from 202.8.12.0/24
  deny from 202.8.24.0/24
  deny from 202.8.77.0/24
  deny from 202.8.128.0/19
  deny from 202.8.192.0/20
  deny from 202.9.32.0/24
  deny from 202.9.34.0/23
  deny from 202.9.48.0/23
  deny from 202.9.51.0/24
  deny from 202.9.52.0/23
  deny from 202.9.54.0/24
  deny from 202.9.57.0/24
  deny from 202.9.58.0/23
  deny from 202.10.64.0/20
  deny from 202.12.1.0/24
  deny from 202.12.2.0/24
  deny from 202.12.17.0/24
  deny from 202.12.18.0/24
  deny from 202.12.19.0/24
  deny from 202.12.72.0/24
  deny from 202.12.84.0/23
  deny from 202.12.96.0/24
  deny from 202.12.98.0/23
  deny from 202.12.106.0/24
  deny from 202.12.111.0/24
  deny from 202.12.116.0/24
  deny from 202.14.64.0/23
  deny from 202.14.69.0/24
  deny from 202.14.73.0/24
  deny from 202.14.74.0/23
  deny from 202.14.76.0/24
  deny from 202.14.78.0/23
  deny from 202.14.88.0/24
  deny from 202.14.97.0/24
  deny from 202.14.104.0/23
  deny from 202.14.108.0/23
  deny from 202.14.111.0/24
  deny from 202.14.114.0/23
  deny from 202.14.118.0/23
  deny from 202.14.124.0/23
  deny from 202.14.127.0/24
  deny from 202.14.129.0/24
  deny from 202.14.135.0/24
  deny from 202.14.136.0/24
  deny from 202.14.149.0/24
  deny from 202.14.151.0/24
  deny from 202.14.157.0/24
  deny from 202.14.158.0/23
  deny from 202.14.169.0/24
  deny from 202.14.170.0/23
  deny from 202.14.176.0/24
  deny from 202.14.184.0/23
  deny from 202.14.208.0/23
  deny from 202.14.213.0/24
  deny from 202.14.219.0/24
  deny from 202.14.220.0/24
  deny from 202.14.222.0/23
  deny from 202.14.225.0/24
  deny from 202.14.226.0/23
  deny from 202.14.231.0/24
  deny from 202.14.235.0/24
  deny from 202.14.236.0/23
  deny from 202.14.238.0/24
  deny from 202.14.239.0/24
  deny from 202.14.246.0/24
  deny from 202.14.251.0/24
  deny from 202.20.66.0/24
  deny from 202.20.79.0/24
  deny from 202.20.87.0/24
  deny from 202.20.88.0/23
  deny from 202.20.90.0/24
  deny from 202.20.94.0/23
  deny from 202.20.114.0/24
  deny from 202.20.117.0/24
  deny from 202.20.120.0/24
  deny from 202.20.125.0/24
  deny from 202.20.127.0/24
  deny from 202.21.131.0/24
  deny from 202.21.132.0/24
  deny from 202.21.141.0/24
  deny from 202.21.142.0/24
  deny from 202.21.147.0/24
  deny from 202.21.148.0/24
  deny from 202.21.150.0/23
  deny from 202.21.152.0/23
  deny from 202.21.154.0/24
  deny from 202.21.156.0/24
  deny from 202.22.248.0/22
  deny from 202.22.252.0/22
  deny from 202.27.136.0/23
  deny from 202.38.0.0/23
  deny from 202.38.2.0/23
  deny from 202.38.8.0/21
  deny from 202.38.48.0/20
  deny from 202.38.64.0/19
  deny from 202.38.96.0/19
  deny from 202.38.128.0/23
  deny from 202.38.130.0/23
  deny from 202.38.132.0/23
  deny from 202.38.134.0/24
  deny from 202.38.135.0/24
  deny from 202.38.136.0/23
  deny from 202.38.138.0/24
  deny from 202.38.140.0/23
  deny from 202.38.142.0/23
  deny from 202.38.146.0/23
  deny from 202.38.149.0/24
  deny from 202.38.150.0/23
  deny from 202.38.152.0/23
  deny from 202.38.154.0/23
  deny from 202.38.156.0/24
  deny from 202.38.158.0/23
  deny from 202.38.160.0/23
  deny from 202.38.164.0/22
  deny from 202.38.168.0/23
  deny from 202.38.170.0/24
  deny from 202.38.171.0/24
  deny from 202.38.176.0/23
  deny from 202.38.184.0/21
  deny from 202.38.192.0/18
  deny from 202.40.4.0/23
  deny from 202.40.7.0/24
  deny from 202.40.15.0/24
  deny from 202.40.135.0/24
  deny from 202.40.136.0/24
  deny from 202.40.140.0/24
  deny from 202.40.143.0/24
  deny from 202.40.144.0/23
  deny from 202.40.150.0/24
  deny from 202.40.155.0/24
  deny from 202.40.156.0/24
  deny from 202.40.158.0/23
  deny from 202.40.162.0/24
  deny from 202.41.8.0/23
  deny from 202.41.11.0/24
  deny from 202.41.12.0/23
  deny from 202.41.128.0/24
  deny from 202.41.130.0/23
  deny from 202.41.152.0/21
  deny from 202.41.192.0/24
  deny from 202.41.240.0/20
  deny from 202.43.76.0/22
  deny from 202.43.144.0/20
  deny from 202.44.16.0/20
  deny from 202.44.67.0/24
  deny from 202.44.74.0/24
  deny from 202.44.129.0/24
  deny from 202.44.132.0/23
  deny from 202.44.146.0/23
  deny from 202.45.0.0/23
  deny from 202.45.2.0/24
  deny from 202.45.15.0/24
  deny from 202.45.16.0/20
  deny from 202.46.16.0/23
  deny from 202.46.18.0/24
  deny from 202.46.20.0/23
  deny from 202.46.32.0/19
  deny from 202.46.128.0/24
  deny from 202.46.224.0/20
  deny from 202.47.82.0/23
  deny from 202.47.126.0/24
  deny from 202.47.128.0/24
  deny from 202.47.130.0/23
  deny from 202.57.240.0/20
  deny from 202.58.0.0/24
  deny from 202.59.0.0/24
  deny from 202.59.212.0/22
  deny from 202.59.232.0/23
  deny from 202.59.236.0/24
  deny from 202.60.48.0/21
  deny from 202.60.96.0/21
  deny from 202.60.112.0/20
  deny from 202.60.132.0/22
  deny from 202.60.136.0/21
  deny from 202.60.144.0/20
  deny from 202.62.112.0/22
  deny from 202.62.248.0/22
  deny from 202.62.252.0/24
  deny from 202.62.255.0/24
  deny from 202.63.81.0/24
  deny from 202.63.82.0/23
  deny from 202.63.84.0/22
  deny from 202.63.88.0/21
  deny from 202.63.160.0/19
  deny from 202.63.248.0/22
  deny from 202.65.0.0/21
  deny from 202.65.8.0/23
  deny from 202.67.0.0/22
  deny from 202.69.4.0/22
  deny from 202.69.16.0/20
  deny from 202.70.0.0/19
  deny from 202.70.96.0/20
  deny from 202.70.192.0/20
  deny from 202.72.40.0/21
  deny from 202.72.80.0/20
  deny from 202.73.128.0/22
  deny from 202.74.8.0/21
  deny from 202.74.80.0/20
  deny from 202.74.254.0/23
  deny from 202.75.208.0/20
  deny from 202.75.252.0/22
  deny from 202.76.252.0/22
  deny from 202.77.80.0/21
  deny from 202.77.92.0/22
  deny from 202.78.8.0/21
  deny from 202.79.224.0/21
  deny from 202.79.248.0/22
  deny from 202.80.192.0/21
  deny from 202.80.200.0/21
  deny from 202.81.0.0/22
  deny from 202.83.252.0/22
  deny from 202.84.4.0/22
  deny from 202.84.8.0/21
  deny from 202.84.24.0/21
  deny from 202.85.208.0/20
  deny from 202.86.249.0/24
  deny from 202.86.252.0/22
  deny from 202.87.80.0/20
  deny from 202.89.8.0/21
  deny from 202.90.0.0/22
  deny from 202.90.112.0/20
  deny from 202.90.196.0/24
  deny from 202.90.224.0/20
  deny from 202.91.0.0/22
  deny from 202.91.96.0/20
  deny from 202.91.128.0/22
  deny from 202.91.176.0/20
  deny from 202.91.224.0/19
  deny from 202.92.0.0/22
  deny from 202.92.8.0/21
  deny from 202.92.48.0/20
  deny from 202.92.252.0/22
  deny from 202.93.0.0/22
  deny from 202.93.252.0/22
  deny from 202.94.92.0/22
  deny from 202.95.0.0/22
  deny from 202.95.4.0/22
  deny from 202.95.8.0/21
  deny from 202.95.16.0/20
  deny from 202.95.240.0/21
  deny from 202.95.252.0/22
  deny from 202.96.0.0/18
  deny from 202.96.64.0/21
  deny from 202.96.72.0/21
  deny from 202.96.80.0/20
  deny from 202.96.96.0/21
  deny from 202.96.104.0/21
  deny from 202.96.112.0/20
  deny from 202.96.128.0/21
  deny from 202.96.136.0/21
  deny from 202.96.144.0/20
  deny from 202.96.160.0/21
  deny from 202.96.168.0/21
  deny from 202.96.176.0/20
  deny from 202.96.192.0/21
  deny from 202.96.200.0/21
  deny from 202.96.208.0/20
  deny from 202.96.224.0/21
  deny from 202.96.232.0/21
  deny from 202.96.240.0/20
  deny from 202.97.0.0/21
  deny from 202.97.8.0/21
  deny from 202.97.16.0/20
  deny from 202.97.32.0/19
  deny from 202.97.64.0/19
  deny from 202.97.96.0/20
  deny from 202.97.112.0/20
  deny from 202.97.128.0/18
  deny from 202.97.192.0/19
  deny from 202.97.224.0/21
  deny from 202.97.232.0/21
  deny from 202.97.240.0/20
  deny from 202.98.0.0/21
  deny from 202.98.8.0/21
  deny from 202.98.16.0/20
  deny from 202.98.32.0/21
  deny from 202.98.40.0/21
  deny from 202.98.48.0/20
  deny from 202.98.64.0/19
  deny from 202.98.96.0/21
  deny from 202.98.104.0/21
  deny from 202.98.112.0/20
  deny from 202.98.128.0/19
  deny from 202.98.160.0/21
  deny from 202.98.168.0/21
  deny from 202.98.176.0/20
  deny from 202.98.192.0/21
  deny from 202.98.200.0/21
  deny from 202.98.208.0/20
  deny from 202.98.224.0/21
  deny from 202.98.232.0/21
  deny from 202.98.240.0/20
  deny from 202.99.0.0/18
  deny from 202.99.64.0/19
  deny from 202.99.96.0/21
  deny from 202.99.104.0/21
  deny from 202.99.112.0/20
  deny from 202.99.128.0/19
  deny from 202.99.160.0/21
  deny from 202.99.168.0/21
  deny from 202.99.176.0/20
  deny from 202.99.192.0/21
  deny from 202.99.200.0/21
  deny from 202.99.208.0/20
  deny from 202.99.224.0/21
  deny from 202.99.232.0/21
  deny from 202.99.240.0/20
  deny from 202.100.0.0/21
  deny from 202.100.8.0/21
  deny from 202.100.16.0/20
  deny from 202.100.32.0/19
  deny from 202.100.64.0/21
  deny from 202.100.72.0/21
  deny from 202.100.80.0/20
  deny from 202.100.96.0/21
  deny from 202.100.104.0/21
  deny from 202.100.112.0/20
  deny from 202.100.128.0/21
  deny from 202.100.136.0/21
  deny from 202.100.144.0/20
  deny from 202.100.160.0/21
  deny from 202.100.168.0/21
  deny from 202.100.176.0/20
  deny from 202.100.192.0/21
  deny from 202.100.200.0/21
  deny from 202.100.208.0/20
  deny from 202.100.224.0/19
  deny from 202.101.0.0/18
  deny from 202.101.64.0/19
  deny from 202.101.96.0/19
  deny from 202.101.128.0/18
  deny from 202.101.192.0/19
  deny from 202.101.224.0/21
  deny from 202.101.232.0/21
  deny from 202.101.240.0/20
  deny from 202.102.0.0/19
  deny from 202.102.32.0/19
  deny from 202.102.64.0/18
  deny from 202.102.128.0/21
  deny from 202.102.136.0/21
  deny from 202.102.144.0/20
  deny from 202.102.160.0/19
  deny from 202.102.192.0/21
  deny from 202.102.200.0/21
  deny from 202.102.208.0/20
  deny from 202.102.224.0/21
  deny from 202.102.232.0/21
  deny from 202.102.240.0/20
  deny from 202.103.0.0/21
  deny from 202.103.8.0/21
  deny from 202.103.16.0/20
  deny from 202.103.32.0/19
  deny from 202.103.64.0/19
  deny from 202.103.96.0/21
  deny from 202.103.104.0/21
  deny from 202.103.112.0/20
  deny from 202.103.128.0/18
  deny from 202.103.192.0/19
  deny from 202.103.224.0/21
  deny from 202.103.232.0/21
  deny from 202.103.240.0/20
  deny from 202.104.0.0/15
  deny from 202.106.0.0/16
  deny from 202.107.0.0/17
  deny from 202.107.128.0/17
  deny from 202.108.0.0/16
  deny from 202.109.0.0/16
  deny from 202.110.0.0/18
  deny from 202.110.64.0/18
  deny from 202.110.128.0/18
  deny from 202.110.192.0/18
  deny from 202.111.0.0/17
  deny from 202.111.128.0/19
  deny from 202.111.160.0/19
  deny from 202.111.192.0/18
  deny from 202.112.0.0/16
  deny from 202.113.0.0/20
  deny from 202.113.16.0/20
  deny from 202.113.32.0/19
  deny from 202.113.64.0/18
  deny from 202.113.128.0/18
  deny from 202.113.192.0/19
  deny from 202.113.224.0/20
  deny from 202.113.240.0/20
  deny from 202.114.0.0/19
  deny from 202.114.32.0/19
  deny from 202.114.64.0/18
  deny from 202.114.128.0/17
  deny from 202.115.0.0/19
  deny from 202.115.32.0/19
  deny from 202.115.64.0/18
  deny from 202.115.128.0/17
  deny from 202.116.0.0/19
  deny from 202.116.32.0/20
  deny from 202.116.48.0/20
  deny from 202.116.64.0/19
  deny from 202.116.96.0/19
  deny from 202.116.128.0/17
  deny from 202.117.0.0/18
  deny from 202.117.64.0/18
  deny from 202.117.128.0/17
  deny from 202.118.0.0/19
  deny from 202.118.32.0/19
  deny from 202.118.64.0/18
  deny from 202.118.128.0/17
  deny from 202.119.0.0/19
  deny from 202.119.32.0/19
  deny from 202.119.64.0/20
  deny from 202.119.80.0/20
  deny from 202.119.96.0/19
  deny from 202.119.128.0/17
  deny from 202.120.0.0/18
  deny from 202.120.64.0/18
  deny from 202.120.128.0/17
  deny from 202.121.0.0/16
  deny from 202.122.0.0/21
  deny from 202.122.32.0/21
  deny from 202.122.64.0/19
  deny from 202.122.112.0/21
  deny from 202.122.120.0/21
  deny from 202.122.128.0/24
  deny from 202.122.132.0/24
  deny from 202.123.96.0/20
  deny from 202.124.16.0/21
  deny from 202.124.24.0/22
  deny from 202.125.112.0/20
  deny from 202.125.176.0/20
  deny from 202.127.0.0/23
  deny from 202.127.2.0/24
  deny from 202.127.3.0/24
  deny from 202.127.4.0/24
  deny from 202.127.5.0/24
  deny from 202.127.6.0/23
  deny from 202.127.12.0/22
  deny from 202.127.16.0/20
  deny from 202.127.40.0/21
  deny from 202.127.48.0/20
  deny from 202.127.112.0/20
  deny from 202.127.128.0/20
  deny from 202.127.144.0/20
  deny from 202.127.160.0/21
  deny from 202.127.192.0/23
  deny from 202.127.194.0/23
  deny from 202.127.196.0/22
  deny from 202.127.200.0/21
  deny from 202.127.208.0/24
  deny from 202.127.209.0/24
  deny from 202.127.212.0/22
  deny from 202.127.216.0/21
  deny from 202.127.224.0/19
  deny from 202.130.0.0/19
  deny from 202.130.224.0/19
  deny from 202.131.16.0/21
  deny from 202.131.48.0/20
  deny from 202.131.208.0/20
  deny from 202.133.32.0/20
  deny from 202.134.58.0/24
  deny from 202.134.128.0/20
  deny from 202.136.48.0/20
  deny from 202.136.208.0/20
  deny from 202.136.224.0/20
  deny from 202.137.231.0/24
  deny from 202.141.160.0/19
  deny from 202.142.16.0/20
  deny from 202.143.4.0/22
  deny from 202.143.16.0/20
  deny from 202.143.32.0/20
  deny from 202.143.56.0/21
  deny from 202.146.160.0/20
  deny from 202.146.188.0/22
  deny from 202.146.196.0/22
  deny from 202.146.200.0/21
  deny from 202.147.144.0/20
  deny from 202.148.32.0/20
  deny from 202.148.64.0/19
  deny from 202.148.96.0/19
  deny from 202.149.32.0/19
  deny from 202.149.160.0/19
  deny from 202.149.224.0/19
  deny from 202.150.16.0/20
  deny from 202.150.32.0/20
  deny from 202.150.56.0/22
  deny from 202.150.192.0/20
  deny from 202.150.224.0/19
  deny from 202.151.0.0/22
  deny from 202.151.128.0/19
  deny from 202.152.176.0/20
  deny from 202.153.0.0/22
  deny from 202.153.48.0/20
  deny from 202.157.192.0/19
  deny from 202.158.160.0/19
  deny from 202.160.176.0/20
  deny from 202.162.67.0/24
  deny from 202.162.75.0/24
  deny from 202.164.0.0/20
  deny from 202.164.96.0/19
  deny from 202.165.96.0/20
  deny from 202.165.176.0/20
  deny from 202.165.208.0/20
  deny from 202.165.239.0/24
  deny from 202.165.240.0/23
  deny from 202.165.243.0/24
  deny from 202.165.245.0/24
  deny from 202.165.251.0/24
  deny from 202.165.252.0/22
  deny from 202.166.224.0/19
  deny from 202.168.160.0/20
  deny from 202.168.176.0/20
  deny from 202.170.128.0/19
  deny from 202.170.216.0/21
  deny from 202.170.224.0/19
  deny from 202.171.216.0/21
  deny from 202.171.235.0/24
  deny from 202.172.0.0/22
  deny from 202.173.0.0/22
  deny from 202.173.8.0/21
  deny from 202.173.224.0/19
  deny from 202.174.64.0/20
  deny from 202.176.224.0/19
  deny from 202.179.240.0/20
  deny from 202.180.128.0/19
  deny from 202.180.208.0/21
  deny from 202.181.112.0/20
  deny from 202.182.32.0/20
  deny from 202.182.192.0/19
  deny from 202.189.0.0/18
  deny from 202.189.80.0/20
  deny from 202.189.184.0/21
  deny from 202.191.0.0/24
  deny from 202.191.68.0/22
  deny from 202.191.72.0/21
  deny from 202.191.80.0/20
  deny from 202.192.0.0/13
  deny from 202.200.0.0/14
  deny from 202.204.0.0/14
  deny from 203.0.4.0/22
  deny from 203.0.10.0/23
  deny from 203.0.18.0/24
  deny from 203.0.24.0/24
  deny from 203.0.42.0/23
  deny from 203.0.45.0/24
  deny from 203.0.46.0/23
  deny from 203.0.81.0/24
  deny from 203.0.82.0/23
  deny from 203.0.90.0/23
  deny from 203.0.96.0/23
  deny from 203.0.104.0/21
  deny from 203.0.114.0/23
  deny from 203.0.122.0/24
  deny from 203.0.128.0/24
  deny from 203.0.130.0/23
  deny from 203.0.132.0/22
  deny from 203.0.137.0/24
  deny from 203.0.142.0/24
  deny from 203.0.144.0/24
  deny from 203.0.146.0/24
  deny from 203.0.148.0/24
  deny from 203.0.150.0/23
  deny from 203.0.152.0/24
  deny from 203.0.177.0/24
  deny from 203.0.224.0/24
  deny from 203.1.4.0/22
  deny from 203.1.18.0/24
  deny from 203.1.26.0/23
  deny from 203.1.65.0/24
  deny from 203.1.66.0/23
  deny from 203.1.70.0/23
  deny from 203.1.76.0/23
  deny from 203.1.90.0/24
  deny from 203.1.97.0/24
  deny from 203.1.98.0/23
  deny from 203.1.100.0/22
  deny from 203.1.108.0/24
  deny from 203.1.253.0/24
  deny from 203.1.254.0/24
  deny from 203.2.64.0/21
  deny from 203.2.73.0/24
  deny from 203.2.112.0/21
  deny from 203.2.126.0/23
  deny from 203.2.140.0/24
  deny from 203.2.150.0/24
  deny from 203.2.152.0/22
  deny from 203.2.156.0/23
  deny from 203.2.160.0/21
  deny from 203.2.180.0/23
  deny from 203.2.196.0/23
  deny from 203.2.209.0/24
  deny from 203.2.214.0/23
  deny from 203.2.226.0/23
  deny from 203.2.229.0/24
  deny from 203.2.236.0/23
  deny from 203.3.68.0/24
  deny from 203.3.72.0/23
  deny from 203.3.75.0/24
  deny from 203.3.80.0/21
  deny from 203.3.96.0/22
  deny from 203.3.105.0/24
  deny from 203.3.112.0/21
  deny from 203.3.120.0/24
  deny from 203.3.123.0/24
  deny from 203.3.135.0/24
  deny from 203.3.139.0/24
  deny from 203.3.143.0/24
  deny from 203.4.132.0/23
  deny from 203.4.134.0/24
  deny from 203.4.151.0/24
  deny from 203.4.152.0/22
  deny from 203.4.174.0/23
  deny from 203.4.180.0/24
  deny from 203.4.186.0/24
  deny from 203.4.205.0/24
  deny from 203.4.208.0/22
  deny from 203.4.227.0/24
  deny from 203.4.230.0/23
  deny from 203.5.4.0/23
  deny from 203.5.7.0/24
  deny from 203.5.8.0/23
  deny from 203.5.11.0/24
  deny from 203.5.21.0/24
  deny from 203.5.22.0/24
  deny from 203.5.44.0/24
  deny from 203.5.46.0/23
  deny from 203.5.52.0/22
  deny from 203.5.56.0/23
  deny from 203.5.60.0/23
  deny from 203.5.114.0/23
  deny from 203.5.118.0/24
  deny from 203.5.120.0/24
  deny from 203.5.172.0/24
  deny from 203.5.180.0/23
  deny from 203.5.182.0/24
  deny from 203.5.185.0/24
  deny from 203.5.186.0/24
  deny from 203.5.188.0/23
  deny from 203.5.190.0/24
  deny from 203.5.195.0/24
  deny from 203.5.214.0/23
  deny from 203.5.218.0/23
  deny from 203.6.131.0/24
  deny from 203.6.136.0/24
  deny from 203.6.138.0/23
  deny from 203.6.142.0/24
  deny from 203.6.150.0/23
  deny from 203.6.157.0/24
  deny from 203.6.159.0/24
  deny from 203.6.224.0/20
  deny from 203.6.248.0/23
  deny from 203.7.129.0/24
  deny from 203.7.138.0/23
  deny from 203.7.147.0/24
  deny from 203.7.150.0/23
  deny from 203.7.158.0/24
  deny from 203.7.192.0/23
  deny from 203.7.200.0/24
  deny from 203.8.0.0/24
  deny from 203.8.8.0/24
  deny from 203.8.23.0/24
  deny from 203.8.24.0/21
  deny from 203.8.70.0/24
  deny from 203.8.82.0/24
  deny from 203.8.86.0/23
  deny from 203.8.91.0/24
  deny from 203.8.110.0/23
  deny from 203.8.115.0/24
  deny from 203.8.166.0/23
  deny from 203.8.169.0/24
  deny from 203.8.173.0/24
  deny from 203.8.184.0/24
  deny from 203.8.186.0/23
  deny from 203.8.190.0/23
  deny from 203.8.192.0/24
  deny from 203.8.197.0/24
  deny from 203.8.198.0/23
  deny from 203.8.203.0/24
  deny from 203.8.209.0/24
  deny from 203.8.210.0/23
  deny from 203.8.212.0/22
  deny from 203.8.217.0/24
  deny from 203.8.220.0/24
  deny from 203.9.32.0/24
  deny from 203.9.36.0/23
  deny from 203.9.57.0/24
  deny from 203.9.63.0/24
  deny from 203.9.65.0/24
  deny from 203.9.70.0/23
  deny from 203.9.72.0/24
  deny from 203.9.75.0/24
  deny from 203.9.76.0/23
  deny from 203.9.96.0/22
  deny from 203.9.100.0/23
  deny from 203.9.108.0/24
  deny from 203.9.158.0/24
  deny from 203.10.34.0/24
  deny from 203.10.56.0/24
  deny from 203.10.74.0/23
  deny from 203.10.84.0/22
  deny from 203.10.88.0/24
  deny from 203.10.95.0/24
  deny from 203.10.125.0/24
  deny from 203.11.70.0/24
  deny from 203.11.76.0/22
  deny from 203.11.82.0/24
  deny from 203.11.84.0/22
  deny from 203.11.100.0/22
  deny from 203.11.109.0/24
  deny from 203.11.117.0/24
  deny from 203.11.122.0/24
  deny from 203.11.126.0/24
  deny from 203.11.136.0/22
  deny from 203.11.141.0/24
  deny from 203.11.142.0/23
  deny from 203.11.180.0/22
  deny from 203.11.208.0/22
  deny from 203.12.16.0/24
  deny from 203.12.19.0/24
  deny from 203.12.24.0/24
  deny from 203.12.57.0/24
  deny from 203.12.65.0/24
  deny from 203.12.66.0/24
  deny from 203.12.70.0/23
  deny from 203.12.87.0/24
  deny from 203.12.88.0/21
  deny from 203.12.100.0/23
  deny from 203.12.103.0/24
  deny from 203.12.114.0/24
  deny from 203.12.118.0/24
  deny from 203.12.130.0/24
  deny from 203.12.137.0/24
  deny from 203.12.196.0/22
  deny from 203.12.200.0/21
  deny from 203.12.211.0/24
  deny from 203.12.219.0/24
  deny from 203.12.226.0/24
  deny from 203.12.240.0/22
  deny from 203.13.18.0/24
  deny from 203.13.24.0/24
  deny from 203.13.44.0/23
  deny from 203.13.80.0/21
  deny from 203.13.88.0/23
  deny from 203.13.92.0/22
  deny from 203.13.173.0/24
  deny from 203.13.224.0/23
  deny from 203.13.227.0/24
  deny from 203.13.233.0/24
  deny from 203.14.24.0/22
  deny from 203.14.33.0/24
  deny from 203.14.56.0/24
  deny from 203.14.61.0/24
  deny from 203.14.62.0/24
  deny from 203.14.104.0/24
  deny from 203.14.114.0/23
  deny from 203.14.118.0/24
  deny from 203.14.162.0/24
  deny from 203.14.184.0/21
  deny from 203.14.192.0/24
  deny from 203.14.194.0/23
  deny from 203.14.214.0/24
  deny from 203.14.231.0/24
  deny from 203.14.246.0/24
  deny from 203.15.0.0/20
  deny from 203.15.20.0/23
  deny from 203.15.22.0/24
  deny from 203.15.87.0/24
  deny from 203.15.88.0/23
  deny from 203.15.105.0/24
  deny from 203.15.112.0/21
  deny from 203.15.130.0/23
  deny from 203.15.149.0/24
  deny from 203.15.151.0/24
  deny from 203.15.156.0/22
  deny from 203.15.174.0/24
  deny from 203.15.227.0/24
  deny from 203.15.232.0/21
  deny from 203.15.240.0/23
  deny from 203.15.246.0/24
  deny from 203.16.10.0/24
  deny from 203.16.12.0/23
  deny from 203.16.16.0/21
  deny from 203.16.27.0/24
  deny from 203.16.38.0/24
  deny from 203.16.49.0/24
  deny from 203.16.50.0/23
  deny from 203.16.58.0/24
  deny from 203.16.133.0/24
  deny from 203.16.161.0/24
  deny from 203.16.162.0/24
  deny from 203.16.186.0/23
  deny from 203.16.228.0/24
  deny from 203.16.238.0/24
  deny from 203.16.240.0/24
  deny from 203.16.245.0/24
  deny from 203.17.2.0/24
  deny from 203.17.18.0/24
  deny from 203.17.28.0/24
  deny from 203.17.39.0/24
  deny from 203.17.56.0/24
  deny from 203.17.74.0/23
  deny from 203.17.88.0/23
  deny from 203.17.136.0/24
  deny from 203.17.164.0/24
  deny from 203.17.187.0/24
  deny from 203.17.190.0/23
  deny from 203.17.231.0/24
  deny from 203.17.233.0/24
  deny from 203.17.248.0/24
  deny from 203.17.255.0/24
  deny from 203.18.2.0/23
  deny from 203.18.4.0/24
  deny from 203.18.7.0/24
  deny from 203.18.31.0/24
  deny from 203.18.37.0/24
  deny from 203.18.48.0/23
  deny from 203.18.50.0/24
  deny from 203.18.52.0/24
  deny from 203.18.72.0/22
  deny from 203.18.80.0/23
  deny from 203.18.87.0/24
  deny from 203.18.100.0/23
  deny from 203.18.105.0/24
  deny from 203.18.107.0/24
  deny from 203.18.110.0/24
  deny from 203.18.129.0/24
  deny from 203.18.131.0/24
  deny from 203.18.132.0/23
  deny from 203.18.144.0/24
  deny from 203.18.153.0/24
  deny from 203.18.199.0/24
  deny from 203.18.208.0/24
  deny from 203.18.211.0/24
  deny from 203.18.215.0/24
  deny from 203.19.18.0/24
  deny from 203.19.24.0/24
  deny from 203.19.30.0/24
  deny from 203.19.32.0/21
  deny from 203.19.41.0/24
  deny from 203.19.44.0/23
  deny from 203.19.46.0/24
  deny from 203.19.58.0/24
  deny from 203.19.60.0/23
  deny from 203.19.64.0/24
  deny from 203.19.68.0/24
  deny from 203.19.72.0/24
  deny from 203.19.101.0/24
  deny from 203.19.111.0/24
  deny from 203.19.131.0/24
  deny from 203.19.133.0/24
  deny from 203.19.144.0/24
  deny from 203.19.149.0/24
  deny from 203.19.156.0/24
  deny from 203.19.176.0/24
  deny from 203.19.178.0/23
  deny from 203.19.208.0/24
  deny from 203.19.228.0/22
  deny from 203.19.233.0/24
  deny from 203.19.242.0/24
  deny from 203.19.248.0/23
  deny from 203.19.255.0/24
  deny from 203.20.17.0/24
  deny from 203.20.40.0/23
  deny from 203.20.48.0/24
  deny from 203.20.61.0/24
  deny from 203.20.65.0/24
  deny from 203.20.84.0/23
  deny from 203.20.89.0/24
  deny from 203.20.106.0/23
  deny from 203.20.115.0/24
  deny from 203.20.117.0/24
  deny from 203.20.118.0/23
  deny from 203.20.122.0/24
  deny from 203.20.126.0/23
  deny from 203.20.135.0/24
  deny from 203.20.136.0/21
  deny from 203.20.150.0/24
  deny from 203.20.230.0/24
  deny from 203.20.232.0/24
  deny from 203.20.236.0/24
  deny from 203.21.0.0/23
  deny from 203.21.2.0/24
  deny from 203.21.8.0/24
  deny from 203.21.10.0/24
  deny from 203.21.18.0/24
  deny from 203.21.33.0/24
  deny from 203.21.34.0/24
  deny from 203.21.41.0/24
  deny from 203.21.44.0/24
  deny from 203.21.68.0/24
  deny from 203.21.82.0/24
  deny from 203.21.96.0/22
  deny from 203.21.124.0/24
  deny from 203.21.136.0/23
  deny from 203.21.145.0/24
  deny from 203.21.206.0/24
  deny from 203.22.24.0/24
  deny from 203.22.28.0/23
  deny from 203.22.31.0/24
  deny from 203.22.68.0/24
  deny from 203.22.76.0/24
  deny from 203.22.78.0/24
  deny from 203.22.84.0/24
  deny from 203.22.87.0/24
  deny from 203.22.92.0/22
  deny from 203.22.99.0/24
  deny from 203.22.106.0/24
  deny from 203.22.122.0/23
  deny from 203.22.131.0/24
  deny from 203.22.163.0/24
  deny from 203.22.166.0/24
  deny from 203.22.170.0/24
  deny from 203.22.176.0/21
  deny from 203.22.194.0/24
  deny from 203.22.242.0/23
  deny from 203.22.245.0/24
  deny from 203.22.246.0/24
  deny from 203.22.252.0/23
  deny from 203.23.0.0/24
  deny from 203.23.47.0/24
  deny from 203.23.61.0/24
  deny from 203.23.62.0/23
  deny from 203.23.73.0/24
  deny from 203.23.85.0/24
  deny from 203.23.92.0/22
  deny from 203.23.98.0/24
  deny from 203.23.107.0/24
  deny from 203.23.112.0/24
  deny from 203.23.130.0/24
  deny from 203.23.140.0/23
  deny from 203.23.172.0/24
  deny from 203.23.182.0/24
  deny from 203.23.186.0/23
  deny from 203.23.192.0/24
  deny from 203.23.197.0/24
  deny from 203.23.198.0/24
  deny from 203.23.204.0/22
  deny from 203.23.224.0/24
  deny from 203.23.226.0/23
  deny from 203.23.228.0/22
  deny from 203.23.249.0/24
  deny from 203.23.251.0/24
  deny from 203.24.13.0/24
  deny from 203.24.18.0/24
  deny from 203.24.27.0/24
  deny from 203.24.43.0/24
  deny from 203.24.56.0/24
  deny from 203.24.58.0/24
  deny from 203.24.67.0/24
  deny from 203.24.74.0/24
  deny from 203.24.79.0/24
  deny from 203.24.80.0/23
  deny from 203.24.84.0/23
  deny from 203.24.86.0/24
  deny from 203.24.90.0/24
  deny from 203.24.111.0/24
  deny from 203.24.112.0/24
  deny from 203.24.116.0/24
  deny from 203.24.122.0/23
  deny from 203.24.145.0/24
  deny from 203.24.152.0/23
  deny from 203.24.157.0/24
  deny from 203.24.161.0/24
  deny from 203.24.167.0/24
  deny from 203.24.186.0/23
  deny from 203.24.199.0/24
  deny from 203.24.202.0/24
  deny from 203.24.212.0/23
  deny from 203.24.217.0/24
  deny from 203.24.219.0/24
  deny from 203.24.244.0/24
  deny from 203.25.19.0/24
  deny from 203.25.20.0/23
  deny from 203.25.46.0/24
  deny from 203.25.48.0/21
  deny from 203.25.64.0/23
  deny from 203.25.91.0/24
  deny from 203.25.99.0/24
  deny from 203.25.100.0/24
  deny from 203.25.106.0/24
  deny from 203.25.131.0/24
  deny from 203.25.135.0/24
  deny from 203.25.138.0/24
  deny from 203.25.147.0/24
  deny from 203.25.153.0/24
  deny from 203.25.154.0/23
  deny from 203.25.164.0/24
  deny from 203.25.166.0/24
  deny from 203.25.174.0/23
  deny from 203.25.180.0/24
  deny from 203.25.182.0/24
  deny from 203.25.191.0/24
  deny from 203.25.199.0/24
  deny from 203.25.200.0/24
  deny from 203.25.202.0/23
  deny from 203.25.208.0/20
  deny from 203.25.229.0/24
  deny from 203.25.235.0/24
  deny from 203.25.236.0/24
  deny from 203.25.242.0/24
  deny from 203.26.12.0/24
  deny from 203.26.34.0/24
  deny from 203.26.49.0/24
  deny from 203.26.50.0/24
  deny from 203.26.55.0/24
  deny from 203.26.56.0/23
  deny from 203.26.60.0/24
  deny from 203.26.65.0/24
  deny from 203.26.68.0/24
  deny from 203.26.76.0/24
  deny from 203.26.80.0/24
  deny from 203.26.84.0/24
  deny from 203.26.97.0/24
  deny from 203.26.102.0/23
  deny from 203.26.115.0/24
  deny from 203.26.116.0/24
  deny from 203.26.129.0/24
  deny from 203.26.143.0/24
  deny from 203.26.144.0/24
  deny from 203.26.148.0/23
  deny from 203.26.154.0/24
  deny from 203.26.158.0/23
  deny from 203.26.170.0/24
  deny from 203.26.173.0/24
  deny from 203.26.176.0/24
  deny from 203.26.185.0/24
  deny from 203.26.202.0/23
  deny from 203.26.210.0/24
  deny from 203.26.214.0/24
  deny from 203.26.222.0/24
  deny from 203.26.224.0/24
  deny from 203.26.228.0/24
  deny from 203.26.232.0/24
  deny from 203.27.0.0/24
  deny from 203.27.10.0/24
  deny from 203.27.15.0/24
  deny from 203.27.16.0/24
  deny from 203.27.20.0/24
  deny from 203.27.22.0/23
  deny from 203.27.40.0/24
  deny from 203.27.45.0/24
  deny from 203.27.53.0/24
  deny from 203.27.65.0/24
  deny from 203.27.66.0/24
  deny from 203.27.81.0/24
  deny from 203.27.88.0/24
  deny from 203.27.102.0/24
  deny from 203.27.109.0/24
  deny from 203.27.117.0/24
  deny from 203.27.121.0/24
  deny from 203.27.122.0/23
  deny from 203.27.125.0/24
  deny from 203.27.200.0/24
  deny from 203.27.202.0/24
  deny from 203.27.233.0/24
  deny from 203.27.241.0/24
  deny from 203.27.250.0/24
  deny from 203.28.10.0/24
  deny from 203.28.12.0/24
  deny from 203.28.33.0/24
  deny from 203.28.34.0/23
  deny from 203.28.43.0/24
  deny from 203.28.44.0/24
  deny from 203.28.54.0/24
  deny from 203.28.56.0/24
  deny from 203.28.73.0/24
  deny from 203.28.74.0/24
  deny from 203.28.76.0/24
  deny from 203.28.86.0/24
  deny from 203.28.88.0/24
  deny from 203.28.112.0/24
  deny from 203.28.131.0/24
  deny from 203.28.136.0/24
  deny from 203.28.140.0/24
  deny from 203.28.145.0/24
  deny from 203.28.165.0/24
  deny from 203.28.169.0/24
  deny from 203.28.170.0/24
  deny from 203.28.178.0/23
  deny from 203.28.185.0/24
  deny from 203.28.187.0/24
  deny from 203.28.196.0/24
  deny from 203.28.226.0/23
  deny from 203.28.239.0/24
  deny from 203.29.2.0/24
  deny from 203.29.8.0/23
  deny from 203.29.13.0/24
  deny from 203.29.14.0/24
  deny from 203.29.28.0/24
  deny from 203.29.46.0/24
  deny from 203.29.57.0/24
  deny from 203.29.61.0/24
  deny from 203.29.63.0/24
  deny from 203.29.69.0/24
  deny from 203.29.73.0/24
  deny from 203.29.81.0/24
  deny from 203.29.90.0/24
  deny from 203.29.95.0/24
  deny from 203.29.100.0/24
  deny from 203.29.103.0/24
  deny from 203.29.112.0/24
  deny from 203.29.120.0/22
  deny from 203.29.182.0/23
  deny from 203.29.187.0/24
  deny from 203.29.189.0/24
  deny from 203.29.190.0/24
  deny from 203.29.205.0/24
  deny from 203.29.210.0/24
  deny from 203.29.217.0/24
  deny from 203.29.227.0/24
  deny from 203.29.231.0/24
  deny from 203.29.233.0/24
  deny from 203.29.234.0/24
  deny from 203.29.248.0/24
  deny from 203.29.254.0/23
  deny from 203.30.16.0/23
  deny from 203.30.25.0/24
  deny from 203.30.27.0/24
  deny from 203.30.29.0/24
  deny from 203.30.66.0/24
  deny from 203.30.81.0/24
  deny from 203.30.87.0/24
  deny from 203.30.111.0/24
  deny from 203.30.121.0/24
  deny from 203.30.123.0/24
  deny from 203.30.152.0/24
  deny from 203.30.156.0/24
  deny from 203.30.162.0/24
  deny from 203.30.173.0/24
  deny from 203.30.175.0/24
  deny from 203.30.187.0/24
  deny from 203.30.194.0/24
  deny from 203.30.217.0/24
  deny from 203.30.220.0/24
  deny from 203.30.222.0/24
  deny from 203.30.232.0/23
  deny from 203.30.235.0/24
  deny from 203.30.240.0/23
  deny from 203.30.246.0/24
  deny from 203.30.250.0/23
  deny from 203.31.45.0/24
  deny from 203.31.46.0/24
  deny from 203.31.49.0/24
  deny from 203.31.51.0/24
  deny from 203.31.54.0/23
  deny from 203.31.69.0/24
  deny from 203.31.72.0/24
  deny from 203.31.80.0/24
  deny from 203.31.85.0/24
  deny from 203.31.97.0/24
  deny from 203.31.105.0/24
  deny from 203.31.106.0/24
  deny from 203.31.108.0/23
  deny from 203.31.124.0/24
  deny from 203.31.162.0/24
  deny from 203.31.174.0/24
  deny from 203.31.177.0/24
  deny from 203.31.181.0/24
  deny from 203.31.187.0/24
  deny from 203.31.189.0/24
  deny from 203.31.204.0/24
  deny from 203.31.220.0/24
  deny from 203.31.222.0/23
  deny from 203.31.225.0/24
  deny from 203.31.229.0/24
  deny from 203.31.248.0/23
  deny from 203.31.253.0/24
  deny from 203.32.20.0/24
  deny from 203.32.48.0/23
  deny from 203.32.56.0/24
  deny from 203.32.60.0/24
  deny from 203.32.62.0/24
  deny from 203.32.68.0/23
  deny from 203.32.76.0/24
  deny from 203.32.81.0/24
  deny from 203.32.84.0/23
  deny from 203.32.95.0/24
  deny from 203.32.102.0/24
  deny from 203.32.105.0/24
  deny from 203.32.130.0/24
  deny from 203.32.133.0/24
  deny from 203.32.140.0/24
  deny from 203.32.152.0/24
  deny from 203.32.186.0/23
  deny from 203.32.192.0/24
  deny from 203.32.196.0/24
  deny from 203.32.203.0/24
  deny from 203.32.204.0/23
  deny from 203.32.212.0/24
  deny from 203.33.4.0/24
  deny from 203.33.7.0/24
  deny from 203.33.8.0/21
  deny from 203.33.21.0/24
  deny from 203.33.26.0/24
  deny from 203.33.32.0/24
  deny from 203.33.63.0/24
  deny from 203.33.64.0/24
  deny from 203.33.67.0/24
  deny from 203.33.68.0/24
  deny from 203.33.73.0/24
  deny from 203.33.79.0/24
  deny from 203.33.100.0/24
  deny from 203.33.122.0/24
  deny from 203.33.129.0/24
  deny from 203.33.131.0/24
  deny from 203.33.145.0/24
  deny from 203.33.156.0/24
  deny from 203.33.158.0/23
  deny from 203.33.174.0/24
  deny from 203.33.185.0/24
  deny from 203.33.200.0/24
  deny from 203.33.202.0/23
  deny from 203.33.204.0/24
  deny from 203.33.206.0/23
  deny from 203.33.214.0/23
  deny from 203.33.224.0/23
  deny from 203.33.226.0/24
  deny from 203.33.233.0/24
  deny from 203.33.243.0/24
  deny from 203.33.250.0/24
  deny from 203.34.4.0/24
  deny from 203.34.21.0/24
  deny from 203.34.27.0/24
  deny from 203.34.39.0/24
  deny from 203.34.48.0/23
  deny from 203.34.54.0/24
  deny from 203.34.56.0/23
  deny from 203.34.67.0/24
  deny from 203.34.69.0/24
  deny from 203.34.76.0/24
  deny from 203.34.92.0/24
  deny from 203.34.106.0/24
  deny from 203.34.113.0/24
  deny from 203.34.147.0/24
  deny from 203.34.150.0/24
  deny from 203.34.152.0/23
  deny from 203.34.161.0/24
  deny from 203.34.162.0/24
  deny from 203.34.187.0/24
  deny from 203.34.192.0/21
  deny from 203.34.204.0/22
  deny from 203.34.232.0/24
  deny from 203.34.240.0/24
  deny from 203.34.242.0/24
  deny from 203.34.245.0/24
  deny from 203.34.251.0/24
  deny from 203.55.2.0/23
  deny from 203.55.4.0/24
  deny from 203.55.10.0/24
  deny from 203.55.13.0/24
  deny from 203.55.22.0/24
  deny from 203.55.30.0/24
  deny from 203.55.93.0/24
  deny from 203.55.101.0/24
  deny from 203.55.109.0/24
  deny from 203.55.110.0/24
  deny from 203.55.116.0/23
  deny from 203.55.119.0/24
  deny from 203.55.128.0/23
  deny from 203.55.146.0/23
  deny from 203.55.192.0/24
  deny from 203.55.196.0/24
  deny from 203.55.218.0/23
  deny from 203.55.221.0/24
  deny from 203.55.224.0/24
  deny from 203.56.1.0/24
  deny from 203.56.4.0/24
  deny from 203.56.12.0/24
  deny from 203.56.24.0/24
  deny from 203.56.38.0/24
  deny from 203.56.40.0/24
  deny from 203.56.46.0/24
  deny from 203.56.48.0/21
  deny from 203.56.68.0/23
  deny from 203.56.82.0/23
  deny from 203.56.84.0/23
  deny from 203.56.95.0/24
  deny from 203.56.110.0/24
  deny from 203.56.121.0/24
  deny from 203.56.161.0/24
  deny from 203.56.169.0/24
  deny from 203.56.172.0/23
  deny from 203.56.175.0/24
  deny from 203.56.183.0/24
  deny from 203.56.185.0/24
  deny from 203.56.187.0/24
  deny from 203.56.192.0/24
  deny from 203.56.198.0/24
  deny from 203.56.201.0/24
  deny from 203.56.208.0/23
  deny from 203.56.210.0/24
  deny from 203.56.214.0/24
  deny from 203.56.216.0/24
  deny from 203.56.227.0/24
  deny from 203.56.228.0/24
  deny from 203.56.232.0/24
  deny from 203.56.240.0/24
  deny from 203.56.252.0/24
  deny from 203.56.254.0/24
  deny from 203.57.5.0/24
  deny from 203.57.6.0/24
  deny from 203.57.12.0/23
  deny from 203.57.28.0/24
  deny from 203.57.39.0/24
  deny from 203.57.46.0/24
  deny from 203.57.58.0/24
  deny from 203.57.61.0/24
  deny from 203.57.66.0/24
  deny from 203.57.69.0/24
  deny from 203.57.70.0/23
  deny from 203.57.73.0/24
  deny from 203.57.90.0/24
  deny from 203.57.101.0/24
  deny from 203.57.109.0/24
  deny from 203.57.123.0/24
  deny from 203.57.157.0/24
  deny from 203.57.200.0/24
  deny from 203.57.202.0/24
  deny from 203.57.206.0/24
  deny from 203.57.222.0/24
  deny from 203.57.224.0/20
  deny from 203.57.246.0/23
  deny from 203.57.249.0/24
  deny from 203.57.253.0/24
  deny from 203.57.254.0/23
  deny from 203.62.2.0/24
  deny from 203.62.131.0/24
  deny from 203.62.139.0/24
  deny from 203.62.161.0/24
  deny from 203.62.197.0/24
  deny from 203.62.228.0/22
  deny from 203.62.234.0/24
  deny from 203.62.246.0/24
  deny from 203.76.160.0/22
  deny from 203.76.168.0/22
  deny from 203.77.180.0/22
  deny from 203.78.48.0/20
  deny from 203.79.0.0/20
  deny from 203.79.32.0/20
  deny from 203.80.4.0/23
  deny from 203.80.32.0/20
  deny from 203.80.57.0/24
  deny from 203.80.132.0/22
  deny from 203.80.136.0/21
  deny from 203.80.144.0/20
  deny from 203.81.0.0/21
  deny from 203.81.16.0/20
  deny from 203.82.0.0/23
  deny from 203.82.16.0/21
  deny from 203.83.0.0/22
  deny from 203.83.56.0/21
  deny from 203.83.224.0/20
  deny from 203.86.0.0/19
  deny from 203.86.32.0/19
  deny from 203.86.64.0/20
  deny from 203.86.80.0/20
  deny from 203.86.96.0/19
  deny from 203.86.254.0/23
  deny from 203.88.32.0/19
  deny from 203.88.192.0/19
  deny from 203.89.0.0/22
  deny from 203.89.8.0/21
  deny from 203.89.136.0/22
  deny from 203.90.0.0/22
  deny from 203.90.8.0/22
  deny from 203.90.128.0/19
  deny from 203.90.160.0/19
  deny from 203.90.192.0/19
  deny from 203.91.32.0/19
  deny from 203.91.96.0/20
  deny from 203.91.120.0/21
  deny from 203.92.0.0/22
  deny from 203.92.160.0/19
  deny from 203.93.0.0/22
  deny from 203.93.4.0/22
  deny from 203.93.8.0/24
  deny from 203.93.9.0/24
  deny from 203.93.10.0/23
  deny from 203.93.12.0/22
  deny from 203.93.16.0/20
  deny from 203.93.32.0/19
  deny from 203.93.64.0/18
  deny from 203.93.128.0/21
  deny from 203.93.136.0/22
  deny from 203.93.140.0/24
  deny from 203.93.141.0/24
  deny from 203.93.142.0/23
  deny from 203.93.144.0/20
  deny from 203.93.160.0/19
  deny from 203.93.192.0/18
  deny from 203.94.0.0/22
  deny from 203.94.4.0/22
  deny from 203.94.8.0/21
  deny from 203.94.16.0/20
  deny from 203.95.0.0/21
  deny from 203.95.96.0/20
  deny from 203.95.112.0/20
  deny from 203.95.128.0/18
  deny from 203.95.224.0/19
  deny from 203.99.8.0/21
  deny from 203.99.16.0/20
  deny from 203.99.80.0/20
  deny from 203.100.32.0/20
  deny from 203.100.48.0/21
  deny from 203.100.63.0/24
  deny from 203.100.80.0/20
  deny from 203.100.96.0/19
  deny from 203.100.192.0/20
  deny from 203.104.32.0/20
  deny from 203.105.96.0/19
  deny from 203.105.128.0/19
  deny from 203.107.0.0/17
  deny from 203.110.160.0/19
  deny from 203.110.208.0/20
  deny from 203.110.232.0/23
  deny from 203.110.234.0/24
  deny from 203.114.244.0/22
  deny from 203.118.192.0/19
  deny from 203.118.241.0/24
  deny from 203.118.248.0/22
  deny from 203.119.24.0/21
  deny from 203.119.32.0/22
  deny from 203.119.80.0/22
  deny from 203.119.85.0/24
  deny from 203.119.113.0/24
  deny from 203.119.114.0/23
  deny from 203.119.116.0/22
  deny from 203.119.120.0/21
  deny from 203.119.128.0/17
  deny from 203.128.32.0/19
  deny from 203.128.96.0/19
  deny from 203.128.224.0/21
  deny from 203.129.8.0/21
  deny from 203.130.32.0/19
  deny from 203.132.32.0/19
  deny from 203.134.240.0/21
  deny from 203.135.96.0/20
  deny from 203.135.112.0/20
  deny from 203.135.160.0/20
  deny from 203.142.224.0/19
  deny from 203.144.96.0/19
  deny from 203.145.0.0/19
  deny from 203.148.0.0/18
  deny from 203.148.64.0/20
  deny from 203.148.80.0/22
  deny from 203.148.86.0/23
  deny from 203.149.92.0/22
  deny from 203.152.64.0/19
  deny from 203.152.128.0/19
  deny from 203.153.0.0/22
  deny from 203.156.192.0/18
  deny from 203.158.16.0/21
  deny from 203.160.104.0/21
  deny from 203.160.129.0/24
  deny from 203.160.192.0/19
  deny from 203.161.0.0/22
  deny from 203.161.180.0/24
  deny from 203.161.192.0/19
  deny from 203.166.160.0/19
  deny from 203.168.0.0/19
  deny from 203.170.58.0/23
  deny from 203.171.0.0/22
  deny from 203.171.224.0/20
  deny from 203.174.4.0/24
  deny from 203.174.7.0/24
  deny from 203.174.96.0/19
  deny from 203.175.128.0/19
  deny from 203.175.192.0/18
  deny from 203.176.0.0/18
  deny from 203.176.64.0/19
  deny from 203.176.168.0/21
  deny from 203.184.80.0/20
  deny from 203.187.160.0/19
  deny from 203.189.0.0/23
  deny from 203.189.6.0/23
  deny from 203.189.112.0/22
  deny from 203.189.192.0/19
  deny from 203.190.96.0/20
  deny from 203.190.249.0/24
  deny from 203.191.0.0/23
  deny from 203.191.16.0/20
  deny from 203.191.64.0/18
  deny from 203.191.144.0/21
  deny from 203.191.152.0/21
  deny from 203.192.0.0/19
  deny from 203.193.224.0/19
  deny from 203.194.120.0/21
  deny from 203.195.64.0/19
  deny from 203.195.112.0/21
  deny from 203.195.128.0/17
  deny from 203.196.0.0/21
  deny from 203.196.8.0/21
  deny from 203.202.236.0/22
  deny from 203.205.64.0/19
  deny from 203.205.128.0/17
  deny from 203.207.64.0/18
  deny from 203.207.128.0/17
  deny from 203.208.0.0/20
  deny from 203.208.16.0/22
  deny from 203.208.32.0/19
  deny from 203.209.224.0/19
  deny from 203.212.0.0/20
  deny from 203.212.80.0/20
  deny from 203.215.232.0/21
  deny from 203.222.192.0/20
  deny from 203.223.0.0/20
  deny from 203.223.16.0/21
  deny from 210.2.0.0/20
  deny from 210.2.16.0/20
  deny from 210.5.0.0/19
  deny from 210.5.56.0/21
  deny from 210.5.128.0/20
  deny from 210.5.144.0/20
  deny from 210.12.0.0/18
  deny from 210.12.64.0/18
  deny from 210.12.128.0/18
  deny from 210.12.192.0/18
  deny from 210.13.0.0/18
  deny from 210.13.64.0/18
  deny from 210.13.128.0/17
  deny from 210.14.64.0/19
  deny from 210.14.112.0/20
  deny from 210.14.128.0/19
  deny from 210.14.160.0/19
  deny from 210.14.192.0/19
  deny from 210.14.224.0/19
  deny from 210.15.0.0/19
  deny from 210.15.32.0/19
  deny from 210.15.64.0/19
  deny from 210.15.96.0/19
  deny from 210.15.128.0/18
  deny from 210.16.128.0/18
  deny from 210.21.0.0/17
  deny from 210.21.128.0/17
  deny from 210.22.0.0/16
  deny from 210.23.32.0/19
  deny from 210.25.0.0/16
  deny from 210.26.0.0/15
  deny from 210.28.0.0/14
  deny from 210.32.0.0/14
  deny from 210.36.0.0/14
  deny from 210.40.0.0/13
  deny from 210.48.136.0/21
  deny from 210.51.0.0/16
  deny from 210.52.0.0/18
  deny from 210.52.64.0/18
  deny from 210.52.128.0/17
  deny from 210.53.0.0/17
  deny from 210.53.128.0/17
  deny from 210.56.192.0/19
  deny from 210.72.0.0/17
  deny from 210.72.128.0/19
  deny from 210.72.160.0/19
  deny from 210.72.192.0/18
  deny from 210.73.0.0/19
  deny from 210.73.32.0/19
  deny from 210.73.64.0/18
  deny from 210.73.128.0/17
  deny from 210.74.0.0/19
  deny from 210.74.32.0/19
  deny from 210.74.64.0/19
  deny from 210.74.96.0/19
  deny from 210.74.128.0/19
  deny from 210.74.160.0/19
  deny from 210.74.192.0/18
  deny from 210.75.0.0/16
  deny from 210.76.0.0/19
  deny from 210.76.32.0/19
  deny from 210.76.64.0/18
  deny from 210.76.128.0/17
  deny from 210.77.0.0/16
  deny from 210.78.0.0/19
  deny from 210.78.32.0/19
  deny from 210.78.64.0/18
  deny from 210.78.128.0/19
  deny from 210.78.160.0/19
  deny from 210.78.192.0/18
  deny from 210.79.64.0/18
  deny from 210.79.224.0/19
  deny from 210.82.0.0/15
  deny from 210.87.128.0/20
  deny from 210.87.144.0/20
  deny from 210.87.160.0/19
  deny from 210.185.192.0/18
  deny from 210.192.96.0/19
  deny from 211.64.0.0/14
  deny from 211.68.0.0/15
  deny from 211.70.0.0/15
  deny from 211.80.0.0/16
  deny from 211.81.0.0/16
  deny from 211.82.0.0/16
  deny from 211.83.0.0/16
  deny from 211.84.0.0/15
  deny from 211.86.0.0/15
  deny from 211.88.0.0/16
  deny from 211.89.0.0/16
  deny from 211.90.0.0/15
  deny from 211.92.0.0/15
  deny from 211.94.0.0/15
  deny from 211.96.0.0/15
  deny from 211.98.0.0/16
  deny from 211.99.0.0/18
  deny from 211.99.64.0/19
  deny from 211.99.96.0/19
  deny from 211.99.128.0/17
  deny from 211.100.0.0/16
  deny from 211.101.0.0/18
  deny from 211.101.64.0/18
  deny from 211.101.128.0/17
  deny from 211.102.0.0/16
  deny from 211.103.0.0/17
  deny from 211.103.128.0/17
  deny from 211.136.0.0/14
  deny from 211.140.0.0/15
  deny from 211.142.0.0/17
  deny from 211.142.128.0/17
  deny from 211.143.0.0/16
  deny from 211.144.0.0/15
  deny from 211.146.0.0/16
  deny from 211.147.0.0/16
  deny from 211.148.0.0/14
  deny from 211.152.0.0/15
  deny from 211.154.0.0/16
  deny from 211.155.0.0/18
  deny from 211.155.64.0/19
  deny from 211.155.96.0/19
  deny from 211.155.128.0/17
  deny from 211.156.0.0/14
  deny from 211.160.0.0/14
  deny from 211.164.0.0/14
  deny from 218.0.0.0/16
  deny from 218.1.0.0/16
  deny from 218.2.0.0/15
  deny from 218.4.0.0/15
  deny from 218.6.0.0/16
  deny from 218.7.0.0/16
  deny from 218.8.0.0/15
  deny from 218.10.0.0/16
  deny from 218.11.0.0/16
  deny from 218.12.0.0/16
  deny from 218.13.0.0/16
  deny from 218.14.0.0/15
  deny from 218.16.0.0/14
  deny from 218.20.0.0/16
  deny from 218.21.0.0/17
  deny from 218.21.128.0/17
  deny from 218.22.0.0/15
  deny from 218.24.0.0/15
  deny from 218.26.0.0/16
  deny from 218.27.0.0/16
  deny from 218.28.0.0/15
  deny from 218.30.0.0/15
  deny from 218.56.0.0/14
  deny from 218.60.0.0/15
  deny from 218.62.0.0/17
  deny from 218.62.128.0/17
  deny from 218.63.0.0/16
  deny from 218.64.0.0/15
  deny from 218.66.0.0/16
  deny from 218.67.0.0/17
  deny from 218.67.128.0/17
  deny from 218.68.0.0/15
  deny from 218.70.0.0/15
  deny from 218.72.0.0/14
  deny from 218.76.0.0/15
  deny from 218.78.0.0/15
  deny from 218.80.0.0/14
  deny from 218.84.0.0/14
  deny from 218.88.0.0/13
  deny from 218.96.0.0/15
  deny from 218.98.0.0/17
  deny from 218.98.128.0/18
  deny from 218.98.192.0/19
  deny from 218.98.224.0/19
  deny from 218.99.0.0/16
  deny from 218.100.88.0/21
  deny from 218.100.96.0/19
  deny from 218.100.128.0/17
  deny from 218.104.0.0/17
  deny from 218.104.128.0/19
  deny from 218.104.160.0/19
  deny from 218.104.192.0/21
  deny from 218.104.200.0/21
  deny from 218.104.208.0/20
  deny from 218.104.224.0/19
  deny from 218.105.0.0/16
  deny from 218.106.0.0/15
  deny from 218.108.0.0/16
  deny from 218.109.0.0/16
  deny from 218.185.192.0/19
  deny from 218.185.240.0/21
  deny from 218.192.0.0/16
  deny from 218.193.0.0/16
  deny from 218.194.0.0/16
  deny from 218.195.0.0/16
  deny from 218.196.0.0/14
  deny from 218.200.0.0/14
  deny from 218.204.0.0/15
  deny from 218.206.0.0/15
  deny from 218.240.0.0/14
  deny from 218.244.0.0/15
  deny from 218.246.0.0/15
  deny from 218.249.0.0/16
  deny from 219.72.0.0/16
  deny from 219.82.0.0/16
  deny from 219.83.128.0/17
  deny from 219.128.0.0/12
  deny from 219.144.0.0/14
  deny from 219.148.0.0/16
  deny from 219.149.0.0/17
  deny from 219.149.128.0/18
  deny from 219.149.192.0/18
  deny from 219.150.0.0/19
  deny from 219.150.32.0/19
  deny from 219.150.64.0/19
  deny from 219.150.96.0/20
  deny from 219.150.112.0/20
  deny from 219.150.128.0/17
  deny from 219.151.0.0/19
  deny from 219.151.32.0/19
  deny from 219.151.64.0/18
  deny from 219.151.128.0/17
  deny from 219.152.0.0/15
  deny from 219.154.0.0/15
  deny from 219.156.0.0/15
  deny from 219.158.0.0/17
  deny from 219.158.128.0/17
  deny from 219.159.0.0/18
  deny from 219.159.64.0/18
  deny from 219.159.128.0/17
  deny from 219.216.0.0/15
  deny from 219.218.0.0/15
  deny from 219.220.0.0/16
  deny from 219.221.0.0/16
  deny from 219.222.0.0/15
  deny from 219.224.0.0/15
  deny from 219.226.0.0/16
  deny from 219.227.0.0/16
  deny from 219.228.0.0/15
  deny from 219.230.0.0/15
  deny from 219.232.0.0/14
  deny from 219.236.0.0/15
  deny from 219.238.0.0/15
  deny from 219.242.0.0/15
  deny from 219.244.0.0/14
  deny from 220.101.192.0/18
  deny from 220.112.0.0/14
  deny from 220.152.128.0/17
  deny from 220.154.0.0/15
  deny from 220.160.0.0/11
  deny from 220.192.0.0/15
  deny from 220.194.0.0/15
  deny from 220.196.0.0/14
  deny from 220.200.0.0/13
  deny from 220.231.0.0/18
  deny from 220.231.128.0/17
  deny from 220.232.64.0/18
  deny from 220.234.0.0/16
  deny from 220.242.0.0/15
  deny from 220.247.136.0/21
  deny from 220.248.0.0/14
  deny from 220.252.0.0/16
  deny from 221.0.0.0/15
  deny from 221.2.0.0/16
  deny from 221.3.0.0/17
  deny from 221.3.128.0/17
  deny from 221.4.0.0/16
  deny from 221.5.0.0/17
  deny from 221.5.128.0/17
  deny from 221.6.0.0/16
  deny from 221.7.0.0/19
  deny from 221.7.32.0/19
  deny from 221.7.64.0/19
  deny from 221.7.96.0/19
  deny from 221.7.128.0/17
  deny from 221.8.0.0/15
  deny from 221.10.0.0/16
  deny from 221.11.0.0/17
  deny from 221.11.128.0/18
  deny from 221.11.192.0/19
  deny from 221.11.224.0/19
  deny from 221.12.0.0/17
  deny from 221.12.128.0/18
  deny from 221.13.0.0/18
  deny from 221.13.64.0/19
  deny from 221.13.96.0/19
  deny from 221.13.128.0/17
  deny from 221.14.0.0/15
  deny from 221.122.0.0/15
  deny from 221.128.128.0/17
  deny from 221.129.0.0/16
  deny from 221.130.0.0/15
  deny from 221.133.224.0/19
  deny from 221.136.0.0/16
  deny from 221.137.0.0/16
  deny from 221.172.0.0/14
  deny from 221.176.0.0/13
  deny from 221.192.0.0/15
  deny from 221.194.0.0/16
  deny from 221.195.0.0/16
  deny from 221.196.0.0/15
  deny from 221.198.0.0/16
  deny from 221.199.0.0/19
  deny from 221.199.32.0/20
  deny from 221.199.48.0/20
  deny from 221.199.64.0/18
  deny from 221.199.128.0/18
  deny from 221.199.192.0/20
  deny from 221.199.224.0/19
  deny from 221.200.0.0/14
  deny from 221.204.0.0/15
  deny from 221.206.0.0/16
  deny from 221.207.0.0/18
  deny from 221.207.64.0/18
  deny from 221.207.128.0/17
  deny from 221.208.0.0/14
  deny from 221.212.0.0/16
  deny from 221.213.0.0/16
  deny from 221.214.0.0/15
  deny from 221.216.0.0/13
  deny from 221.224.0.0/13
  deny from 221.232.0.0/14
  deny from 221.236.0.0/15
  deny from 221.238.0.0/16
  deny from 221.239.0.0/17
  deny from 221.239.128.0/17
  deny from 222.16.0.0/15
  deny from 222.18.0.0/15
  deny from 222.20.0.0/15
  deny from 222.22.0.0/16
  deny from 222.23.0.0/16
  deny from 222.24.0.0/15
  deny from 222.26.0.0/15
  deny from 222.28.0.0/14
  deny from 222.32.0.0/11
  deny from 222.64.0.0/13
  deny from 222.72.0.0/15
  deny from 222.74.0.0/16
  deny from 222.75.0.0/16
  deny from 222.76.0.0/14
  deny from 222.80.0.0/15
  deny from 222.82.0.0/16
  deny from 222.83.0.0/17
  deny from 222.83.128.0/17
  deny from 222.84.0.0/16
  deny from 222.85.0.0/17
  deny from 222.85.128.0/17
  deny from 222.86.0.0/15
  deny from 222.88.0.0/15
  deny from 222.90.0.0/15
  deny from 222.92.0.0/14
  deny from 222.125.0.0/16
  deny from 222.126.128.0/17
  deny from 222.128.0.0/14
  deny from 222.132.0.0/14
  deny from 222.136.0.0/13
  deny from 222.160.0.0/15
  deny from 222.162.0.0/16
  deny from 222.163.0.0/19
  deny from 222.163.32.0/19
  deny from 222.163.64.0/18
  deny from 222.163.128.0/17
  deny from 222.168.0.0/15
  deny from 222.170.0.0/15
  deny from 222.172.0.0/17
  deny from 222.172.128.0/17
  deny from 222.173.0.0/16
  deny from 222.174.0.0/15
  deny from 222.176.0.0/13
  deny from 222.184.0.0/13
  deny from 222.192.0.0/14
  deny from 222.196.0.0/15
  deny from 222.198.0.0/16
  deny from 222.199.0.0/16
  deny from 222.200.0.0/14
  deny from 222.204.0.0/15
  deny from 222.206.0.0/15
  deny from 222.208.0.0/13
  deny from 222.216.0.0/15
  deny from 222.218.0.0/16
  deny from 222.219.0.0/16
  deny from 222.220.0.0/15
  deny from 222.222.0.0/15
  deny from 222.240.0.0/13
  deny from 222.248.0.0/16
  deny from 222.249.0.0/17
  deny from 222.249.128.0/19
  deny from 222.249.160.0/20
  deny from 222.249.176.0/20
  deny from 222.249.192.0/18
  deny from 223.0.0.0/15
  deny from 223.2.0.0/15
  deny from 223.4.0.0/14
  deny from 223.8.0.0/13
  deny from 223.20.0.0/15
  deny from 223.27.184.0/22
  deny from 223.64.0.0/11
  deny from 223.96.0.0/12
  deny from 223.112.0.0/14
  deny from 223.116.0.0/15
  deny from 223.120.0.0/13
  deny from 223.128.0.0/15
  deny from 223.144.0.0/12
  deny from 223.160.0.0/14
  deny from 223.166.0.0/15
  deny from 223.192.0.0/15
  deny from 223.198.0.0/15
  deny from 223.201.0.0/16
  deny from 223.202.0.0/15
  deny from 223.208.0.0/14
  deny from 223.212.0.0/15
  deny from 223.214.0.0/15
  deny from 223.220.0.0/15
  deny from 223.223.176.0/20
  deny from 223.223.192.0/20
  deny from 223.240.0.0/13
  deny from 223.248.0.0/14
  deny from 223.252.128.0/17
  deny from 223.254.0.0/16
  deny from 223.255.0.0/17
  deny from 223.255.236.0/22
  deny from 223.255.252.0/23
  deny from 91.234.36.0/24
  allow from all
  </Limit>

  Chúc bạn thành công.

  Nguồn: http://nhanweb.com/2014/05/ngan-chan-ip-mot-quoc-gia-truy-cap-website.html
 2. duonglexma

  duonglexma Level 1

  Ví tiền:
  $1.910,85
  Chặn IP này diễn đàn mình cũng nên thêm vào tránh spam từ các nước khác :chuoi::chuoi::chuoi::chuoi::chuoi::chuoi::chuoi:
 3. vanhienhy

  vanhienhy Level 1

  Ví tiền:
  $959,66
  Trang diễn đang của mình toàn bị bọn Nga vào spam tiếng nga loạn lên. Giờ chặn là ngon đây.
 4. Bít Tết Hoè Nhai

  Bít Tết Hoè Nhai Level 0

  Ví tiền:
  $562,56
  Nhìn cái danh sách kia hốt quá :))
 5. Mr_baiken

  Mr_baiken Level 1

  Ví tiền:
  $1.096,57
  Trang của mình toàn bị China brute force attact dùng cách này có chặn được không nhỉ
 6. mylinh

  mylinh Level 0

  Ví tiền:
  $678,89
  công nhận. list gì mà dài như đường lên trời ý. kéo mỏi cả tay luôn ý :3
 7. Lapmanghanoi

  Lapmanghanoi Level 1

  Ví tiền:
  $1.277,63
 8. hung10abc

  hung10abc Level 0

  Ví tiền:
  $525,82
  Mình có thể kiểm tra dải IP bằng code rồi block nội dung cũng được mà. Chứ nhìn dãy IP của bác mà sợ lun.
 9. loiconon

  loiconon Level 0

  Ví tiền:
  $812,20
  Nhưng nếu họ thay đổi id của mình thì cũng vào được đúng không bạn ?
 10. chichi

  chichi Level 0

  Ví tiền:
  $494,78
  thay đổi ip thì làm sao mà vào được nữa @@
 11. thienlyma90

  thienlyma90 Level 0

  Ví tiền:
  $610,02
  Thực ra thì nếu xác định phá website của mình thì họ sẽ chuyển ip liên tục vậy giải pháp nào cho kiểu đấ nhỉ chắc list sẽ block ở htacess dài lắm đấy.
 12. nokia1280

  nokia1280 Level 0

  Ví tiền:
  $377,63
  thế theo bác cách tốt nhất để phòng tránh là gì ạ
 13. Nguyễn Văn Huy

  Nguyễn Văn Huy Level 0

  Ví tiền:
  $401,20
  nếu họ fake ip thì sao nhỉ?
 14. av886

  av886 Level 0

  Ví tiền:
  $606,40
  nhưng mình chặn ip của họ vào web mình làm gì nhỉ khi mà mình muốn nhiều người vào
 15. linhsq

  linhsq Banned

  Ví tiền:
  $912,65
  Họ vào web mình phá thì mình phải chặn ip của họ, nếu họ vào bình thường như người ta thì đâu cần thiết phải chặn
 16. thuhasq1

  thuhasq1 Banned

  Ví tiền:
  $610,34
  nếu web mình không bị ảnh hưởng gì từ họ thì chắc cũng không cần phải chặn đâu nhỉ mọi người
 17. diem_12

  diem_12 Level 2

  Ví tiền:
  $2.033,07
  đúng rồi bác nếu họ không làm gì mình thì cũng đâu cần phải chặn đâu ạ
 18. thuhasq1

  thuhasq1 Banned

  Ví tiền:
  $610,34
  vâng ạ em hỏi cho chắc chắn không lại mất công đi chặn ip :)
 19. hieuht

  hieuht Level 0

  Ví tiền:
  $756,74
  khuyên các bác ở trên là nên chặn ip của 1 số nước thuộc diện "nguy hiểm" nhé, đừng đợi đến lúc họ "làm gì" rồi mới ớ ra xử lý, mệt lắm, e bị mấy phát rồi :D :D
 20. pyhnly

  pyhnly Banned

  Ví tiền:
  $369,70
  Chặn cái này để làm gì bác nhỉ? Mà không biết làm được không chứ đọc hướng dẫn của bác khó hiểu quá

Share This Page