Learn how to seo tips

Google vừa phát hành thuật toán Mobile-Friendly cho website sử dụng quảng cáo xen kẽ

Discussion in 'Tin Tức Về Các Bộ Máy Tìm Kiếm' started by Bluesky, 4/11/15.

  1. janypham92

    janypham92 Level 0

    Ví tiền:
    $635,68
    Lại cập nhật nữa mỗi lần google cập nhật thì lại có một hình phạt mới để phạt ae SEO theo tôi biết thì google ngày càng có nhiều thuật toán khắc khe nhằm mục đích hạn chế spam hay là dùng thuật toán để mang lại lợi ích ch o chính mình nhỡ :phang:

Share This Page