Learn how to seo tips

Cấu trúc URL/Link tốt nhất cho SEO web ?

Discussion in 'Htaccess - URL Rewrite' started by 123diaoc.com, 7/9/12.

  1. minhngoc233

    minhngoc233 Level 0

    Ví tiền:
    $310,34
    Url link không còn quan trọng nữa, giờ chỉ cần tự nhiên và biết cách tối ưu on page tốt là ok thôi.

Share This Page