Learn how to seo tips

10 bước để lấy link từ guest blogging

Discussion in 'Social' started by toitapseo, 15/1/14.

 1. toitapseo

  toitapseo Level 0

  Ví tiền:
  $974,89
  Hiện nay link từ chữ ký forum cũng bị giảm trọng lượng trong các yếu tố seo nhiều, nên hướng đi mới thời gian tới có thể là guest blogging, mình sẽ đưa ra 10 bước đơn giản để thực hiện guest blogging.

  1. Sử dụng truy vấn tìm kiếm nâng cao để tìm danh sách các website cho phép guest blogging.

  2. Lọc kết quả và sắp xếp vào file để dễ quản lý, ví dụ như file excel.

  3. Thu thập thêm số liệu thống kê về tên miền / trang con để tìm ra tác quyền của website ( ví dụ DA,PA, Citation Flow, Trust Flow, v..v..).

  4. Lọc các kết quả để xác định các mục tiêu chất lượng cao dựa trên các tiêu chí.

  5. Thu thập thông tin cá nhân của các mục tiêu chính.

  6. Xây dựng nội dung cho từng mục tiêu và bắt đầu một chiến dịch tiếp cận bằng cách gửi lên các diễn đàn xin các ý kiến phản hồi.

  7. Theo dõi phản ứng và thu thập nội dung, chọn lọc ra các bài viết thành công.

  8. Gửi bài viết đến các site mục tiêu đã phê duyệt yêu cầu guest blogging của bạn.

  9. Đặt backlink ở phần thông tin người viết.

  10. Lặp lại quy trình trên.

Share This Page