Learn how to seo tips

nguyenhue7641's Recent Activity

  1. nguyenhue7641 replied to the thread 32 thủ thuật để tránh gặp phải các hình phạt của Google.

    thay vì thủ thuật mà hãy làm đúng như cách seo mũ trắng thì bạn sợ gì goolge nó sờ gáy, hãy làm đúng vừa thân thiện cho website vừa không...

    21/6/17
  2. nguyenhue7641 replied to the thread Tối ưu blog chuẩn bạn đã biết chưa?.

    blog đa số các theme đã tối ưu chuẩn hết rồi chỉ còn sửa mấy cái thẻ mà đến ông vừa học seo cũng có thể làm :D

    21/6/17